Sortland

– Vi har god oversikt over vannkvaliteten i Sortland

SORTLAND: Ifølge plan- og utviklingssjef Ann-Kristin Vinje, har Sortland kommune god oversikt over vannkvaliteten, både ved de kommunale og private vannverkene. Men gamle vannrør kan gjøre kvaliteten på vannet dårligere.

AV Inger Merete Elven
Publisert

Det var Høyres Roar Wessel Olsen som stilte spørsmål rundt vannkvalitet og vannsikkerhet i formannskapsmøtet sist uke.

Plan- og utviklingssjefen understreket at kommunen har god kontroll og oversikt – og at man følger nøye rutiner for prøvetaking.

I Sortland kommune er det seks kommunale og fem private vannverk. Kommunen har avtale med Eurofins, som gjennomfører all kontroll av kommunalt vann i Sortland.

– Eurofins setter opp prøvetakingsplan ut fra myndighetenes krav for alle våre vannverk, og våre driftsoperatører foretar innhenting av vannprøver i samsvar med prøvetakingsplanen. Ved eventuelle avvik foretas nye kontroller av vannkvaliteten, og om nødvendig blir tiltak iverksatt for å bedre vannkvaliteten, opplyste Vinje.

Gamle vannrør

– Ved alle vannverkene kontrolleres både råvannet inn på vannbehandlingsanlegget og behandlet forbruksvann ut fra anlegget. Vannkvaliteten ut fra våre vannbehandlingsanlegg er god. Kvaliteten kan forringes ute i distribusjonsnettet, hovedsakelig på grunn av gamle rør i bakken, sa hun.

Ifølge Vinje, bør disse rørene byttes ut med nye, men hvor raskt dette kan skje avhenger av kommunens investeringsbudsjett.

Før vannet når forbrukeren kontrolleres det på 23 ulike punkter ute i distribusjonsnettet, ut fra godkjente planer fra Eurofins.

– Alle kommunale vannverk har driftsovervåking. Dette innebærer at vannvakta mottar alarm ved unormale forhold på anleggene, og om nødvendig raskt kan foreta nødvendige tiltak for å utbedre eventuelle feil som måtte oppstå, informerte Vinje.

Saken fortsetter under annonsen.

– Sortland kommune har god oversikt over offentlige og private vannverk. Kvaliteten på drikkevannet er god, men ved Nevernes vannverk er det kun én barriere, og det bør vurderes tiltak for ytterligere én barriere, hvis mulig. Samtlige anlegg følges opp i prøvetakingsprogrammet, og tiltak iverksettes om nødvendig, oppsummerte hun.

Olsen spurte også om vannsikkeheten ved Storvannet, som har en fylkesvei rett ved siden av seg.

– Storvannet som vannkilde er godkjent med tilhørende klausuleringsavtaler og reguleringsplan. Det er utarbeidet internkontrollsystem, og det er planlagt en gjennomgang i sommer med vår vassdragstekniske ansvarlige, sa plan- og utviklingssjefen.

Hun fortalte også at det ble gjennomført en kommunal kriseøvelse i vinter, og at denne følges opp overfor Mattilsynet.

– Vi har en egen kontaktperson hos Mattilsynet, og kommunen opplever godt samarbeid angående vannkvaliteten, sa hun.

– Vil betrygge innbyggerne

– Kan en forurensning av vannet gå igjennom, uten at man oppdager det før neste prøvetaking? spurte Christoffer Ellingsen (Rødt) i møtet.

– Vi har hyppig prøvetaking, enkelte steder ukentlig. Vi opplever å ha god oversikt over vannkvaliteten, så godt det lar seg gjøre. Men jeg kjenner ikke detaljene på hva de driftstekniske anleggene rapporterer på, sa Vinje.

– Går det an at det i dette systemet kan slippes igjennom forurensning, for eksempel, e-coli, uten at man oppdager det før neste prøvetaking? Det ønsker jeg svar på. I løpet av ei uke kan det skje ganske alvorlige ting, gjentok Ellingsen.

– Jeg ønsker å betrygge innbyggerne, med at gjennom den ekspertisen vi får fra Eurofins, kan vi være så trygge vi kan være på at det leveres godt vann i Sortland kommune, sa Vinje.

Trykk for å se kommentarer