Sortland

Sortland Høyre: Vil skrote parkeringsforslag

SORTLAND: Sortland Høyre ønsker et fortsatt avgiftsfritt sentrum, og vil i torsdagens kommunestyremøte lansere et alternativ til rådmannens forslag om parkeringsavgift etter tre timer.

AV Inger Merete Elven
Publisert
Oppdatert:

– Vi har gått til valg på at vi skal ha et avgiftsfritt sentrum, og det står vi ved, sier partiets Marthe Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad.

Til torsdagens møte i kommunestyret foreslår rådmannen å gå videre med første fase av ”en helhetlig

parkeringsløsning” for sentrum. Det vil blant annet innebære at parkering blir gratis i kun tre timer i semtrumskjernen. Utover dette må man betale.

Tidsregistrering skal kunne gjøres på en telefon-app. Det etableres en registrerings-automat på den største parkeringsplassen for brukere som ikke ønsker å benytte app, heter det i forslaget.

Parkeringsavgift nei takk!

Ledige arealer

Høyre mener dette ikke vil være riktig vei å gå:

– Vi har forståelse for at det er ei utfordring med parkeringsplassene, og i første rekke er det ansatteparkeringa som skaper utfordringa. I saken som rådmannen legger fram er det ei forutsetning at det skal legges til rette med egne plasser til de ansatte. Og vi mener det må kunne løses uten å skyve problemet over på kundene, sier Jacobsen, og peker på at kommunen har ledige arealer forholdsvis sentralt som kanskje kan tas i bruk til dette.

– Kommunen og næringslivet bør samarbeide om å tilrettelegge for ansatteparkering, sier hun.

– Det blir som å pess i buksa

Høyres alternative forslag dreier seg om å terminere hele prosjektet som nå er satt i gang.

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi forslår å avslutte saken, med det forslaget som nå foreligger. I stedet foreslår vi at kommunen og næringslivet går sammen om å finne ut hvordan man kan tilrettelegge plasser for de ansatte, sier Jacobsen.

Dersom man klarer å tilby fornuftige parkeringsplasser for de ansatte som jobber i sentrum, mener Sortland Høyre at resten vil løse seg selv – uten noen parkeringsavgift.

Kostnader

– For det er jo nok parkeringsplasser å ta av på Sortland: nærmere bestemt 1.700. Samtidig vet vi at bare litt over 800 av disse faktisk er i bruk. I dag er mange av de mest attraktive parkeringsplassene opptatt av ansatte, slik at det blir vanskelig å finne plass for de besøkende. Det er der utfordringa ligger, sier Jacobsen, og mener rådmannens forslag ikke er spesifikt nok på hvordan dette skal løses.

– Det står at man skal tilrettelegge for at de ansatte skal parkere lenger unna sentrum, men ikke hvor de skal gjøre av seg, sier hun.

Flertall for parkeringsavgift på Sortland

Høyre-politikerne peker også på at det ligger betydelige kostnader for kommunen i forslaget som foreligger fra administrasjonen. Nærmere bestemt 1,2 millioner til blant annet parkerings-app, skilting og ansettelse av en byvert som skal være med å håndheve opplegget.

– Man håper jo at prosjektet skal være selvfinansierende, men det er små marginer i dette, og når ordningen først er innført vil det være en smal sak å korte inn gratisparkeringa til to timer for å hente inn mer penger, advarer Mårstad og Jacobsen.

– Er det tid nå til å starte helt på nytt?

– Ja, dette er en såpass viktig sak, at det må vi bare ta oss tid til.

– For Høyre dreier det seg om det prinsipielle i det, at vi ønsker besøkende fra hele regionen velkommen til Sortland. Vi har et fortrinn med gratis parkering, i forhold til Harstad, som vi ønsker å beholde, sier Mårstad og Jacobsen.

Trykk for å se kommentarer