ØkendeSortland

Setter av en dag for å forebygge vold og overgrep blant ungdom

SORTLAND: Voksne skal settes bedre i stand til å forebygge, avdekke og hjelpe. Det er målet med fagdagen om vold og seksuelle overgrep blant ungdom.

AV Inger Merete Elven
Publisert