Opptur_SparebankASortland

Samtaler om bankfusjon

Sparebanken 68° Nord er i fusjonssamtaler med Ofoten Sparebank. En intensjonsavtale er allerede på plass.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Bakgrunnen for drøftelsene er ifølge ei pressemelding fra bankene et felles ønske om å skape en bank for hele Midtre Hålogaland, som består av Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen.

Styrene i de to bankene er enige om en intensjonsavtale for fusjon. Hvis forhandlingene fører frem, planlegges fusjonen gjennomført i løpet av andre halvår 2020, altså om et år fra nå..

De to bankene sier de har en felles ambisjon om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele Midtre Hålogaland, og de viser til at befolkning, næringsliv og kommuner ønsker sterkere samhandling i storregionen.

– Ved en fusjon vil man styrke bankenes lokale konkurransekraft, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke bankenes evne til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv.

Saken fortsetter under annonsen.

En større samlet bank vil også ha bedre forutsetninger, og flere ressurser, til å møte økte regulatoriske krav, heter det i pressemeldinga.

Bankene har i dag kontorer på Sortland, Leknes, Bøstad, Harstad, Bogen, Ballangen og Narvik. En fusjonert bank vil være tilstede i alle deler av storregionen, som har rundt 118.000 innbyggere. Man forsikrer at ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som før, og styrene har satt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

Til sammen hadde de to bankene en samlet forretningskapital på 10,1 milliarder kroner ved inngangen til andre halvår i år. I fjor hadde de et samlet resultat før skatt på 102 millioner kroner.

Sparebanken 68° Nord eier i dag drøyt ni prosent av Ofoten Sparebank.

En fusjonert bank vil ha syv kontorer og 55 ansatte.