Sortland

Samferdselsråden om Vesterålsgata: – Må løfte veien i lag

SORTLAND: Samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) sier han tar utfordringene i Vesterålsgata på alvor.

AV Morten Berg-Hansen
Publisert

– Det er ikke sant at samferdselsråden sitter med hendene i lomma og bare ser på nordlyset. Vi har hatt møter med Sortland kommune om dette, og er opptatt av å komme videre, sier Eggesvik.

Reaksjonene fra samferdselsråden kommer etter kommentaren i Bladet Vesterålen lørdag, der det ble etterlyst at eieren av veien tar ansvar for å trygge trafikkforholdene på Nordlands mest trafikerte fylkesvei.

– Alvorlig situasjon

– Det er en alvorlig situasjon, og det er sant at det er svært stor trafikk i gata. Det er forsåvidt også sant at bompenge-spørsmålet ble skrinlagt da fylket behandlet dette sist, og det skyldtes at vi ikke hadde lokal tilslutning til å kreve inn bompenger, sier Eggesvik.

– Men vi er nødt til å komme videre. I slutten av november var derfor jeg i møte med Sortland kommune og ordføreren, og der var Vesterålsgata tema. Vi drøftet planlagte rundkjøringer og avkjøringa på Strandskog. Men vi er også opptatt av å se på kommunens regulering av heile veinettet, der vi også tenker framover. Skal vi løse problematikken rundt Vesterålsgata må vi se alt under ett – både tilførselsveier og planlagte utbygginger, både næringsutbygginger og boliger.

– Helhetlig planlegging

Eggesvik sier han har anbefalt Sortland kommune å lage et forprosjekt som dreier seg om Vesterålsgata og gatene rundt – der det beskrives hva man skal gjøre og hvilke muligheter som fins.

– Dette kan man søke om medfinansiering til fra fylket. Jeg er dessuten opptatt av at næringslivet er med på dette arbeidet.

Han sier det da blir snakk om byutvikling – ikke et bompengeprosjekt.

Saken fortsetter under annonsen.

– Gjennom et slikt prosjekt kan man se hva som er mulig å få til, hva Sortland kommune kan gjøre og hva fylket kan gjøre. Dersom man går videre, vil man også se hva som vil kreve bompengefinansiering, og så kan man gjøre noe valg politisk. Ofte har vi sett at bompengefinansiering er ønsket, fordi man ønsker å få gjort mer, sier Eggesvik.

Investerer i veier

En del av kritikken mot den tidligere bompenge-behandlinga har vært rettet mot at innbyggerne ikke har visst hva man vil få igjen, dersom man sier ja til bompenger.

– Jeg er også leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, og jeg er opptatt av å løse problematikken i Vesterålsgata. Det eneste som ligger inne av midler til veien er 12-13 millioner kroner til rundkjøringer, men det løser ikke saken.

Samferdselsråden peker også på at handlingsdelen av regional transportplan skal rulleres i 2019.

– I økonomplanen ligger det inne 750 millioner kroner til vei-investeringer, men vi skal ha inn en milliard i perioden fram til 2023. Det kan by på muligheter for Vesterålsgata, sier Eggesvik.

– Må på offensiven

Han sier fylket har vært på defensiven i arbeidet for å trygge forholdene i Vesterålsgata.

– Men vi må kunne snu dette, og det ser ut som at Sortland kommune er inne på riktig sport. Dersom kommunen, næringslivet og fylket kan dra lasset sammen, så kan vi få til noe. Og Sortland som regionsenter bør også innse at dette har innvirkning i hele regionen.

– Det er også helt sentralt at man ser helhetlig på utfordringene. Til nå har man planlagt stykkevis og delt – nå må vi få ei oversikt, se muligheter, og så kan vi gjøre valg, sier han.

Trykk for å se kommentarer