Sortland
Uteområdet ved Maurnes skole:

Må sette opp støttemur

SORTLAND: Etter at det ble avdekket grunnforhold der uteområdet ved Maurnes skole er under oppbygging, blir det behov for å sette opp en støttemur, noe som igjen fører til at det må settes av 300.000 kroner ekstra til prosjektet.

AV Sverre Idar Lakså
Publisert
Oppdatert:

Det ble i uke 27 gjort forberedende arbeider før opparbeidinga av uteområdet ved Maurnes skole kan starte, da ble det avdekket endrede grunnforhold. I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei forbi skolen lager Statens vegvesen et universelt busstopp ved skolen. I den forbindelse utløses behovet for oppgradering av uteområdet, og det er tidligere vedtatt at uteområdet skal utbedres slik at det blir universelt utformet.

Saken fortsetter under annonsen.

Prosjektet er budsjettert med en millon kroner i 2017, og en halv million kroner i 2018. For å opprettholde uteområdets funksjonalitet, utløser de endrede grunnforholdene behov for utbedring av terrenget. Det er to alternativ, enten å sette opp en støttemur til 300.000 kroner, eller lage ei skråning. Støttemuren anbefales av administrasjonen, da dette sikrer at uteområdet er klart til skolestart, det vil ikke bli tap av arealer og det blir ikke behov for å flytte lekeapparatene. Hvis det skal være mulighet for å få uteområdet klart til skolestart 2018, vurderer rådmannen det slik at formannskapet må behandle saka skriftlig per epost.

Trykk for å se kommentarer