Forrige tilskuddSortland

Kommunen kan overta Holmstaddal-lysene

SORTLAND: Politikerne i Sortland kommune skal nå bestemme om kommunen skal ta over regninga for gatelysene langs Blåheiveien.

AV Håvard Skogly Mækelæ
Publisert
Oppdatert:

Holmstaddalen bygdelag har hatt ansvaret for 31 gatelys i årevis. Bygdelaget fikk tilskudd i fjor som betalte regninga for 2018, men frykter at de ikke vil klare å holde lys i gata kommende vinter.

– Det er ikke flere oppsparte midler i laget til å betale faktura, skriver laget i en søknad til kommunen.

– Som administrasjonen vet er Holmstad ei bygd i vekst, og dette gir selvsagt ringvirkninger som økt biltrafikk gjennom Holmstaddalen. Vi er bekymret for skolebarn og de andre myke trafikantene langs fylkesveg 951, som forøvrig har 80 kilometers fartsgrense. Vi tenker også på den økende elgstammen her, som har daglige trekk over veien, og vi ser flere nestenuhell, skriver laget videre.

Saken fortsetter under annonsen.

De viser til økende trafikk på grunn av vindmølleparken.

Rådmannen anbefaler at kommunen tar over gatelysene i Holmstaddalen. Nå skal saken først innom driftsutvalget torsdag neste uke, så formannskapet, så tas endelig avgjørelse i kommunestyret.

Gatelysene det gjelder i Holmstaddalen ble opprinnelig satt opp av Holmstaddalen bygdelag, ved hjelp av innsamlede midler.

Trykk for å se kommentarer