Helt åpent om parkeringa før kommunestyrets behandling

SORTLAND: Høyre og Frp vil stemme imot rådmannens forslag om avgiftsparkering, Sp og Rødt ligger an til å støtte forslaget, mens Ap fortsatt ikke har bestemt seg.

AV Inger Merete Elven
Publisert
Oppdatert:

Det var status onsdag, før saken skal opp til behandling i kommunestyret torsdag.

I onsdagens Bladet Vesterålen gikk Sortland Høyre ut og lanserte et alternativt forslag, der man ønsker å legge vekk prosjektet som nå er utarbeidet. I stedet vil man konsentrere seg om å løse utfordringa med ansatteparkering som opptar de mest attraktive plassene – så skal resten være mulig å løse, uten å innføre avgift på parkeringa.

Sortland Høyre: Vil skrote parkeringsforslag

– Grunnlaget er borte

Dette forslaget får støtte også fra Frp, som nå er det andre partiet som har snudd i saken. Mye av bakgrunnen er at man ser at næringslivets holdning til prosjektet i den siste tida har begynt å sprike:

– Jeg oppfattet det slik at næringslivet sto samlet om dette. Så ønsket ikke Skipsgården å være med på app-systemet, fordi de har innført sitt eget system. Samtidig er det flere i næringslivet som har tatt til orde for at de ikke ønsker noen avgift, nå sist var det Jan-Eirik Johnsen i Sortland Senter som uttalte seg. Dermed mener vi hele grunnlaget for prosjektet faller bort, og det bør derfor stoppes, sier Frps Asbjørn Tingvoll.

Han har for øvrig selv sittet som politisk representant i styringsgruppa som har jobbet fram forslaget til helhetlig parkering i Sortland sentrum, og kjenner godt til saken. Han sier han stilte seg positiv til prosjektet, helt til det, etter hans mening, begynte å rakne.

– Kan ikke ha hastverk

– Det vi nå risikerer ved å innføre disse tiltakene, er at sentrum legges dødt. Det er det motsatte som var intensjonen med hele byplanen.

– Utgangspunktet var at næringslivet ønsket å rydde opp i parkeringa. De sitter med 1.200 av de i alt 1.700 parkeringsplassene i sentrum, og har egentlig makt til å gjøre som de vil. Det er en misforståelse her at kommunen er pådriver og ønsker å tjene penger på avgiftsparkering. Det er næringslivet som har størst interesse av å få orden på det, sier Tingvoll.

– Parkeringa må være et samarbeidsprosjekt

– Dette bør næringslivet være samlet om, og da kan vi ikke ha hastverk med å få det gjennomført. Vi trenger et mer gjennomarbeidet opplegg, konkluderer Frp-politikeren, som sier partiet vil støtte forslaget fra Høyre.

– Ser på alternativene

Innad i Aps kommunestyregruppe skal det være ulike syn på hva som bør skje videre med parkeringsprosjektet. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) sier til Bladet Vesterålen at partiet fortsatt er i diskusjon om saken.

– Denne saken har også vært oppe tidligere. Nå ser vi at det er full mobilisering de siste dagene før man skal fatte et vedtak. For alle parter ville det vært greit om disse signalene kom tidligere, sier Bjørkmo, som ikke ønsker å kommentere verken Høyres forslag eller det som rådmannen har lagt fram før partiet har konkludert.

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi skal se på hvilke alternativer som ligger der. Vi ser at det er et poeng det med ansatteparkeringa, men vi har ikke konkludert, understreker hun.

Ansatteparkering usikkert

Rødts Christoffer Ellingsen er enig med Høyre i at ansatteparkeringa er den store problemstillinga, og det er viktig å få en løsning på den. Samtidig mener han kommunen vil komme et skritt lengre i riktig retning, ved å gå videre med det som ligger i rådmannens forslag:

– Vi jobber fortsatt med saken, og vi synes dette med avgiftsparkering virker godt gjennomarbeidet slik det er lagt opp. Slik vi ser det nå, ønsker vi å gå for prinsippet om avgift etter tre timer, noe som også kan justeres underveis, sier han.

Rødt har samtidig et forbehold:

– Vi har ikke fått et godt nok svar på hvordan utfordringen med ansatteparkeringa skal løses. Derfor vurderer vi å komme med et forslag om at vi ønsker dette nærmere utredet. Og det må være på plass før vi setter en dato for når prosjektet med avgiftsparkering skal innføres, sier Ellingsen.

Forslag om p-hus

En del av forslaget som foreligger går ut på at arbeidsgivere skal ha mulighet til å leie parkeringsplasser for sine ansatte – til 500 kroner i måneden – dersom man ikke fra før oppfyller kravet om et tilstrekkelig antall plasser for de ansatte.

– Da tror jeg det blir leid så mange plasser, at vi kanskje får det samme problemet på nytt igjen, sier Ellingsen, og minner om at Rødt tidligere har lansert muligheten for å bygge et parkeringshus i sentrum, i form av et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og næringslivet.

– Jeg tror det er viktig nå å komme i gang med den type tenking, sier han.

– Rødt ser ikke at det er mulig å løse problemet uten avgiftsparkering?

– Vi tror det vil være en god regulering av parkeringssystemet på Sortland å innføre en avgift etter tre timer. Vi står relativt trygt på det forslaget, sier Ellingsen.

Etter det Bladet Vesterålen kjenner til, ligger det an til at Sp vil følge Rødts syn på saken, mens SV, med sin ene representant, er et noe mer usikkert kort.