Fra venstreSortland

Halv million til Frydenlund

Det er bevilget 500.000 kroner til Frydenlundparken på Sortland fra fylkesrådet. – Det er en fryd for mine ører å høre at parken har fått så mye støtte for videre utvikling, sier ildsjel og kommunepolitiker (A) Svein Robert Vestå. Parken er den største i Sortland by, med et areal på 12 dekar.

AV Sunniva Bornøy
Publisert
Oppdatert:

Fylkesrådet vedtok i siste møte før sommeren å gi 500.000 kroner i tilskudd for å gi parken et realt løft.

Totalrammen for parken er på 1,2 millioner kroner og går under tilskuddsordningen for stedsutvikling 2018 for Sortland kommune. Stedsutviklingsprosjektet har fått navnet «Samskaping for grønne møteplasser».

Grønn lunge i byen

Nå kan Frydenlundparken nyte godt av både midlene som er tildelt og det frivillige engasjementet som rår for å gjøre Frydenlundparken til en grønn lunge i et ellers sterkt fortetta bysentrum:

– Å bygge opp de grønne lungene i byen er viktig. Vi trenger disse lungene for å få lagt til rette for at familier og eldre kan komme seg ut. Det er også et stort pluss at omsorgsboligene ligger der og får begge parkene på hver sin side, sier varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp).

Han legger til:

– Dessuten styrker det regionsenteret og tiltaket er sentrumsnært. Frydenlundparken skal også selvsagt bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter.

Mange frivillig

Det er allerede kommet på plass benker og bord i parken og en parsellhage. Nå blir det snart klatrestativer, boccia–bane, lavvo og grillhytte. Det er allerede meldt seg mange frivillige bidragsytere til prosjektet. Varaordfører Nordlund forteller:

– 18. april møttes Frivilligsentralen, næringsforeninga, fritidslederen, folkehelsekoordinatoren, ni ulike lag og foreninger, flyktningtjenesten og NAV til et oppstartsmøte. Det viser at det er stor vilje og mange ressurser til å få gjennomført dette.

Saken fortsetter under annonsen.

Vestå legger til:

– Både Sortland Rotaryklubb og Bondelaget har tatt kontakt med Sortland kommune fordi de ønsker å bidra. Rotaryklubben får blant annet hjelp av byggfag på videregående for å bygge grillhytta.

– Kreative ideer

Med parsellhage på plass, er det kommet flere ideer om hvilket bruksområde den kan ha.

– Bondelaget har tenkt på å bruke parsellhagen til bynært landbruk. Det er lagt til rette for økologisk dyrking nå. Derfor passer det fint å holde kurs om øko–dyrking der. De har også snakket om å sette opp salgsboder for å selge lokalmat gjennom Bondens marked. Kopplam og et lite hønsehus har også vært en idé. I tillegg til en annen idé: Nemlig andedam, sier Nordlund. Vestå legger til:

– Bærbusker er også et innslag. Man tenker en park med et mangfold av innhold som også skolene kan bruke i sin undervisning. Da kan de lære om planter og være med på det bondelaget kan bidra med av undervisning.

Nordlund tilføyer:

– Dette er veldig kreative ideer. Det er et flott tilbud vi kan lage i Frydenlundparken. På denne måten kan vi få presentert næringen i nærheten av sentrum, sier han.

Som ringer i vannet

Svein Robert Vestå snakker om betydningen av å ha så mange frivillig engasjerte med på prosjektet:

– Man måtte ha brukt ti ganger så mye som totalrammen er, hvis man ikke hadde hatt de frivillige, og kommunen hadde måttet leie inn folk og gjort alt selv. Det er enorme gevinster ved en slik type samhandling som vi nå ser i frivillig sektor. Og med samhandling med frivillig sektor, kan man søke midler videre utenfor, som gjør at prosjektet vokser. Det blir som ringer i vannet, sier han.

Trykk for å se kommentarer