VesterålsgataSortland
BLADET VESTERÅLEN MENER

Gap opp – her kommer den sukrede pille

AV Bladet Vesterålen
Publisert
Oppdatert:

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) pekte i Bladet Vesterålen sist uke på at utvikling av Sortland og Vesterålen er avhengig av samferdsels-forbedringer. Han beskrev trafikken gjennom Sortland som en flaskehals, og antydet at mye kunne bli gjort dersom innbyggerne er villige til å betale 15 kroner for hver passering gjennom sentrum.

Bompenge-spørsmålet har tidligere vært en rød klut for innbyggerne i regionen, og farga på den røde kluten blir enda skarpere av at det er vanskelig å forestille seg hva man kan få igjen for pengene.

Vi skal likevel ikke bli overrasket dersom bomstasjoner innen få år blir en del av det vi kan se etter langs veiene i regionen. For Eggesvik har selvfølgelig helt rett i at Vesterålsgata er ei utfordring for tungtrafikken sørfra og nordfra gjennom Vesterålen. Og utfordringa er utvilsomt mange ganger større for innbyggerne i byen, enten vi beveger oss til fots, på sykkel eller i bil.

Saken fortsetter under annonsen.

Enda større er problemene for ny næringsvirksomhet som øsnker å etablere seg enten i tilknytning til eller med avkjøring fra Vesterålsgata. Da dukker det opp krav om rundkjøring, trafikkanalyse og mer til, nærmest uansett hva man skal foreta seg på forretningsfronten. Det er en situasjon verken næringslivet eller regionen kan leve med, for det gjør terskelen for investeringer langt høyere – både på Sortland og i noen grad også i regionen forøvrig.

Nå kan det innvendes at Sortland-politikerne selv har ansvar for at trafikken i Vesterålsgata er så stor som den er. Ved ikke å bygge Bjørklundvei-forbindelsen til Vestmarka og ved å blokkere alternative ruter nord–sør i byen, er all trafikk blitt sluset inn på Vesterålsgata. Det er likevel ingen unnskyldning for fylkespolitikerne, som uansett eier veien og har godkjent dagens trafikkmønster, sammen med veimyndighetene.

Vi ser likevel at bompenger er blitt en del av nærmest samtlige større veiprosjekter de siste årene, og vi får det i vårt nærområde ganske snart, når utbygginga av ny vei til Evenes kommer i gang.

Eggesvik har rett i at ingen ønsker bompenger. Og minst av alt ønsker vi det på Sortland. Spørsmålet er om løfter om tre og fire felt gjennom Sortland sentrum – i kombinasjon med ryddigere, smidigere og sikrere trafikk – er nok til å få vesterålinger og vesterålspolitikere til å snu.