Foreslår fylkesnavnSortland

Fortsetter å belønne sammenslåing

Lavere skatteinntekter, premie for sammenslåing og vekst i frie inntekter er kommunalminister Monica Mælands oppskrift for kommunene.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Det går fram av kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram sammen med revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Regjeringa anslår at det blir 450 millioner kroner lavere skatteinntekter enn budsjettert i år, til tross for kraftig vekst de første månedene.

Samtidig foreslår regjeringa at kommunene skal få en vekst på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i frie inntekter neste år.

– Kommunene har hatt svært god inntektsvekst de siste årene. Dette kommuneopplegget legger til rette for at kommunene kan fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, rus og barnevern, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Av de frie inntektene skal 200 millioner kroner gå til opptrappingsplanen for rus og 100 millioner kroner gå til habilitering og rehabilitering, sier Mæland.

Saken fortsetter under annonsen.

– Kommuner som slår seg sammen skal fortsatt få gode økonomiske virkemidler, sier kommunalministeren.

Hun viser til at kommunene har hatt sterk vekst og solide resultater de siste årene. Ifølge Mæland har veksten i frie inntekter vært høyere enn i den rødgrønne perioden.

– Regjeringen har prioritert kommunene og sikret en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det har gitt kommunene mulighet til å sikre bra og trygge barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helsetjenestene, sier Mæland.

Norge har nå et rekordlavt antal kommuner i ROBEK, og ved utgangen av året vil bare 13 kommuner stå igjen i registeret.

Ellers vil regjeringa bevilge 133 millioner kroner ekstra til tiltak mot marin forsøpling utenfor Norge neste år.

– Norge leder an i det globale arbeidet mot marin forsøpling. Regjeringen foreslår å styrke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millionerkroner i 2018. Bistandsprogrammet er en viktig del av regjeringens havsatsing og et tydelig norsk bidrag i det globale arbeidet for bærekraftige og rene hav, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).