På LamarktunetSortland

Er fornøyd med pleien, men ønsker mer aktivitet

SORTLAND: En brukerundersøkelse gjennomført blant pårørende til sykehjemspasienter i Sortland viser tilfredshet med pleie- og omsorgstilbudet. Samtidig er det et ønske om mer aktivitet og mer tid utendørs for beboerne.

AV Inger Merete Elven
Publisert
Oppdatert: