Øksnes

Sliter med forfalt lån

ØKSNES: NMK Vesterålen, motorsportsbanen på Klomyran, sliter med å få tilbakebetalt et lån til Øksnes kommune på 950.000 kroner.

AV Trond K. Johansen
Publisert

Motorsportsklubben NMK Vesterålen søkte om et lån på én million fra Øksnes kommune i 2012. Det skulle være rente og avdragsfritt i ett år og avdragsfritt i de fire påfølgende årene. Lånet ble gitt på fem år.

Det har vært vanskelig å få dette lånet tilbakebetalt i tide og klubben søker nå formannskapet om utsettelse av tilbakebetaling til 1. november i 2018.

Saken fortsetter under annonsen.

– Klubben har ikke fått inn spillemidler som planlagt,og NMK Vesterålen søker derfor om utsettelse med tilbakebetaling, av det kommunale næringslånet, fram til 01.11.2018. Dersom klubben ikke kommer i betraktning ved tildelingen til våren er det en mulighet på restmidler fra fylket, høsten 2018. Street Legalbanen er bygget og det arbeides med ferdigstillelse av regnskapet for innsendelse til Fylket som vil utløse et restbeløp på 250.000 kroner av en tidligere bevilgning.

Det opplyses fra klubben at renter som påløper det kommunale næringslånet vil bli betalt som tidligere, heter det i saksutredningen til formannskapet som har sitt møte på fredag.

Trykk for å se kommentarer