Flytting av Sommaøyskole-elever:

– Midlertidig eller permanent?

ØKSNES: Formannskapet ville til bunns i saken om flyttingen av småtrinnet til Myre er å regne som permanent eller bare midlertidig.

AV Trond K. Johansen
Publisert
Oppdatert:

Lill Sørensen, som er kommunalsjef for skole, er rådmannens forlengede arm i denne saken. Hun sier til politikerne at når en først går til det skritt å flytte elever for en kortere periode, vil det trolig være vanskelig å flytte dem tilbake.

– Og da tenker jeg på elevene. De knytter raskt band til medelever og skole og da er det ikke hensiktsmessig å rykke dem opp igjen for å flytte dem tilbake til sin gamle skole, sa hun.

Hun ser det nok som mest hensiktsmessig at det blir fram til sommerferien.

Og da stiller politikerne spørsmål om dette er å anse som ei permanent flyttong eller om det fortsatt er å se på som ei midlertidig flytting. Fra høsten skal nemlig hele Sommarøyskolen være flyttet over til Myre skole.

Foreldre ikke enig

Peter Jakobsen, som er nestleder i FAU ved Sommarøy skole gikk tirsdag ut med et krasst brev til ordfører og administrasjon der han kritiserer fremgangsmåten denne saken er handtert på.

I ettertid har også Veronica Gabrielsen, som også sitter i FAU ved samme skole, kommet med følgende uttalelse.

– Jeg vil med dette presisere at verken FAU eller foreldregruppa som helhet stiller seg bnak uttalelsen fra Peter Jakobsen.

– Mange av oss har over tid vært kritiske til bemanningssituasjonen ved Sommarøy skole og anser avgjørelsen kommunalsjef Lill Sørensen har tatt, i samråd med ansatte ved både Sommarøy og Myre skole, som nødvendig for å sikre kvalitet i elevenes læring siste del av dette skoleåret.

–Jeg og flere med meg har både forståelse og respekt for at kommunalsjefen handhever opplæringsloven slik det er blitt gjort i dette tilfellet. Det er ikke akseptabelt at elevene ved Sommarøy skole har et dårligere tilbud enn elever ved øvrige skoler i kommunen.

Saken fortsetter under annonsen.

Hun slutter brevet med å si at endringer som dette ofte fortoner seg verst for enkelte foreldre og ikke for majoriteten av barna det faktisk angår.

– Synes det er ryddig

Rådmannen startet møtet med å beklage at det ble et hasteinnkalt møte, men at hun gledet seg over at alle kunne møte og at det var mulgi å få gitt samme informasjon til alle samtidig.

– Jeg synes prosessen har væt godt styrt fra Lill Sørensen, sa Elise Gustavsen.

Rådmann

Johnny Rinde Johansen (H)er av den formening at det ble gitt rask og viktig informasjon til politikerne, selv om et av medlemmene i formannskapet rakk å få denne informasjonen fra foreldre, før han fikk det gjennom de rette kanalene.

– Jeg oppfatter ikke dette som en nedleggelse eller strukturell endring. Jeg ser på dette som en måte å opprettholde et godt undervisningstilbud for elevene ved Sommarøy skole, sa Rinde Johansen.

Formannskap

Formannskapet valgte å lukke møtet for å kunne gå i dybden og få med seg den infoen de trengte for å kunne ta en endelig beslutning. Saken var i utgangspunktet bare som ei orientering til formannskapet.

Trykk for å se kommentarer