Nyheter

Veimillioner til Vesterålen

AV
Publisert

Fylkesrådet ønsker å bruke 240 millioner ekstra veikroner i Vesterålen innen 2023.

De vil bruke 120 millioner kroner på å utbedre veistrekningen Frøskeland – Myre og 120 millioner til fv. 82 Sortland – Holmen.

Det er tidligere bevilget 50 millioner kroner til utbedring av veien over Frøskelandsfjellet gjennom havbruksfondet. Nå foreslås i tillegg 120 millioner kroner til utbedring av denne strekningen. Dette innebærer at regionen har nærmere 300 millioner kroner til fylkesveisasting.

50 millioner til Frøskelandsfjellet

Næringstransport

– Veien er en av de desidert viktigste transportårene for sjømat ut av fylket vårt, derfor er den høyt prioritert, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Han er stolt av fylkesrådets ekstra satsing på vei. Hele én milliard kroner er satt av til veiformål i Nordland i perioden 2020-2023.

Saken fortsetter under annonsen.

Veimillarden er en ekstra satsning på viktige næringsveier, og i tråd med strategien i Regional transportplan (RTP) 2018-2029 «Fra kyst til marked». Regionråd, kommuner, NHO Nordland og Norsk Lastebileierforbund har gitt skriftlige innspill til prosjekter i prioritert rekkefølge og med begrunnelse.

Skal se på hele Frøskeland-Myre-strekninga – uten å ta bompenger

Fulgte råd fra næringa

Sistnevnte organisasjon er svært fornøyd med politikernes prioritering av veien over Frøskelandsfjellet.

– Det er helt i tråd med våre råd. Dette er en smal og svingete vei, som trafikkeres av trailere med en formidabel mengde hvitfisk fra Myre. Med disse midlene kan noen av flaskehalsen og utfordringene utbedres, slik at transporten blir tryggere og mer miljøvennlig, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet i Nordland.

Mest mulig vei for pengene

– Fokus er på flere mindre utbedringstiltak langs veiene som bedrer fremkommelighet og forutsigbare transporter. Felles fokus for alle prosjektene er å se på løsninger som gir mest mulig utbedring av vei for pengene, sier Eggesvik.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ