Nyheter

Vedtok uttalelse mot konsekvensutredning

SORTLAND: Mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet i Sortland vedtok kommunestyret en uttalelse mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

AV Sverre Idar Lakså
Publisert
Oppdatert:

Det ble som ventet behørig debatt da forslaget til uttalelse ble lagt fram. Flere av representantene fra Høyre og Frp ga klart uttrykk for at ei konsekvensutredning handler om å hente inn kunnskap. Fra blant annet Rødts Christoffer Ellingsen ble det påpekt at fisken er den viktigste ressursen, og at den kommer i første rekke.

Beate Bø Nilsen (H) understreket at også hun og Høyre setter fisken i første rekke, og at ingen må påstå noe annet.

– Dette handler om å hente inn kunnskap som vi ikke har. Fisken er helt klart viktigst, understreket Nilsen.

Christoffer Ellingsen mente at det umulig kan være mer kunnskap å hente om området Vesterålen, Lofoten og Senja.

– Det er blant de mest undersøkte områdene vi har, sa Ellingsen.

Beate Bø Nilsen trakk fram at oljeindustrien vil kunne gi Nordland fylke et løft på linje med det Rogaland fikk i si tid.

– Vår største eksportvare er ungdom, og derfor trenger vi høykompetansearbeidsplasser for å holde på ungdommen, sa Nilsen.

Det ble også fra flere hold stilt spørsmål ved at Arbeiderpartiet i Sortland snur i denne saka, de har tidligere vært for konsekvensutredning.

– Det var et veldig knapt flertall i siste landsmøte i Arbeiderpartiet, og det kan godt være at Ap stemmer mot konsekvensutredning ved neste landsmøte, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

– Det er ikke nytt verken at parti snur eller at det er uenigheter innad i partiet, påpekte Oddmund Enoksen, og viste til at programkomitémedlem Daniel Aasberg i Unge Høyre har uttalt seg positiv til et forbud mot konsekvensutredning.

– Dette har han ikke flertall for i Unge Høyre, kun i programkomitéen, forsikret Jim Simonsen Jensen (H).

Under følger uttalelsen i sin helhet:

Saken fortsetter under annonsen.

Nei til konsekvensutredning – olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er ingen hemmelighet at opinionen i Nordland og Troms er skeptisk til konsekvensutredning.

Motstanden synes å være signifikant i alle aldresgrupper. Blant yngre innbyggere i Sortland synes motstanden mot konsekvensutredning å være nærmest entydig.

I denne debatten skal man ikke ta lett på betydningen av oljeutvinning på norsk sokkel.

Oljeinntektene har vært en forutsetning for den velstandsutvikling som har funnet sted i vårt land.

En utvikling til gode for nåværende og fremtidige generasjoner. Det har i ulikt sammensatte regjeringer blitt ført en klok nasjonal politikk, til beste for enkeltindivid og samfunn. Nasjonen har unngått inflasjon og andre negative effekter som overdreven pengebruk kan gi. Samtidig har Stortinget innsett nødvendigheten av dramatiske økonomiske grep når verdensøkonomien har gjort det nødvendig. Regjeringen gjennomførte slike grep under finanskrisen i 2008. Norge kom seg gjennom krisen takket være tiltakspakken på 20 milliarder.

Oljeinntekter og økonomisk handlingsrom gjorde dette mulig. Med henblikk på fremtiden er Norge sammen med resten av verden nå inne i et grønt skifte.

Utslippene skal bli lavere og bærekraftig utvikling har aldri vært viktigere. Målet på sikt er en visjon om nullutslipp. Det er ingen underdrivelse at det er utfordrende å ri to hester samtidig. Dette har sjelden vært mer sant enn i spørsmålene om en grønn fremtid og offensiv satsing på oljeindustrien.

Lokalt er Sortland og Vesterålen bygd opp på fiskeri og handel. Sortland skal være klar over sin avhengighet av sine nabokommuner. Dette fremkommer tydelig av handelsanalyser og andre statistiske fremstillinger. Dette handler ikke bare om Sortlands avhengighet, men like mye om solidaritet ovenfor kommunens som har fiskeriene som sine evigvarende hjørnesteinsbedrifter. Det må også sees i sammenheng med turistnæringen som er viktig i Vesterålen og som enda ikke har nådd sitt fulle potensial.

I Nordnorske kommuner har lovnader og tro på nye arbeidsplasser vært avgjørende for å dempe skepsisen til oljeutvinning. Troen på at dette kommer til og skje er fraværende, i beste fall dalende. Etter oljekrisen i 2014 har det oppstått et vakum i kystbyer med etablerte forsyningsbaser og serviceinstallasjoner. Et nytt oljeeventyr i Nordland og Troms synes derfor lite sannsynlig. Argumentene som taler mot petroleumsindustri blir dermed vektlagt enda mer.

Vi erkjenner at flere partiers offisielle syn hva angår konsekvensutredning, kan være noe annet enn det kommunestyret i Sortland her gir uttrykk for, men vi oppfatter at det er viktig at nyansene i disse spørsmålene kommer frem, også knyttet til vår kommune og vår region. Av respekt for

opinionen i den oppvoksende generasjon og vårt solidariske samfunnsansvar i Vesterålen ønsker Sortland kommune med dette å tydeliggjøre sitt standpunkt: Sortland Kommune ønsker ikke konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ