Nyheter

Vedtatt på Hålogalandsveien

Statens Vegvesen har nå vedtatt endringene som tidligere er meldt på Hålogalandsveien, i områdene mellom Kanstadbotn og Tjeldsund. Det var dessuten meldt om en anlegg av en skredvoll i Langvassdalen.

AV Mareno Leonhardsen Mareno@blv.no
Publisert
Oppdatert:

Tunellen mellom Fiskefjorden og Kongsvikdalen skal innkortes, og det var tatt med et anleggsområde ved tunellinnslaget i Kanstadbotn. I tillegg til endringene på selve Hålogalandsveien var det gjort endringer ved Forvika og Djupfesthamn.

Endringene var begrunnet i ønske om å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold.

På høring

Planforslagene har vært på høring siden 21. mars, og det har kommet ti innspill: seks fra sektormyndigheter, ett innspill fra en kommune, ett fra lag og foreninger, ett fra grunneiere og ett fra andre.

Saken fortsetter under annonsen.

Forbehold

Fra Lødingen kommune er endringene vedtatt med forbehold om at eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i Forvika blir innarbeidet i planen, i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune og forutsatt eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. – Uttalelsen og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger, heter det.

Flere kulturminner ved Fiskefjorden har stor bevaringsverdi. Finnsteinen, Oterberget, Beritheimen, Solli, Fiskøy og Kufisksteinen nevnes blant flere. Urgraver og steinalderfunn. Finnsteinen kan bli varig skadet av anlegget, heter det i konsekvensutredninga.

Ingen anmerkning

Tjeldsund kommune vedtok endringene slik de ble lagt frem.


FORSIDEN NÅ