Sykefravær og rekrutteringNyheter

Tar tak i sykefraværet

På forslag fra Svein Helge Martinussen (V) skal Bø kommune utarbeide en arbeidsgiverstrategi for sin organisasjon for å få bukt med sykefravær, og for å bedre arbeidsmiljøet.

AV Mareno Leonhardsen
Publisert
Oppdatert:

Forslaget kom opp i behandlinga av årsrapporten for 2017.

– Rådmannen har omtalt urovekkende sykefravær og oppfølging av langtidssykemelding, sa Martinussen.

– Jeg har nylig lest en kronikk som kommuneoverlege Anders Svensson har skrevet: «Høyt sykefravær er en systemsvikt». Er det noe i det? Arbeidsgivers rolle er underkommunisert, sa Martinussen, og spurte: Er det slik at ledere drukner i sine roller?

– Viktig

Det Svein Helge Martinussen tar opp i sitt forslag er veldig viktig, sa Sture Pedersen (H/Ap):

– Dessverre kommer Bø kommune dårlig ut i statistikken over sykefravær.

Deltid

Atle Olsen (Frp) tok opp deltidsproblematikken:

– Vi har mange deltidsstillinger, som tidligere er nevnt. Disse kunne ønskes gjort om til større stillinger.

– Deltidsstillinger er noe vi arbeider med kontinuerlig, sa rådmann Gundar Jakobsen: – Vår største hovedutfordring er turnusproblematikk. Ellers skjer det at ansatte som har hel-stillinger ønsker reduserte stillinger. Vi har vært med i et regionalt prosjekt for å finne måter å løse det som er ei nasjonal problemstilling.

– Det er ikke mulig å oppnå bare fullstillinger. Og det finnes nok heller ikke fasit på hvordan vi skal få mest mulig helstillinger.

Saken fortsetter under annonsen.

– Jeg tolker rådmannens svar slik at det er liten interesse for å arbeide med deltidsproblematikken, repliserte Atle Olsen.

Barnehagelærere?

Svein Helge Martinussen reiste spørsmål om barnehagelærere: Mangler, men løser det ved å konstituere, står det.

– Jeg vil ellers berømme personalet i både Straume skole og Straume barnehage for holdninga og innsatsen de har vist i forbindelse med utbygging av barnehagen.

Fire lærere til

– Det er jeg enig i, sa rådmann Gundar Jakobsen, og tok foreldrene med i det samme.

– Som en ny verden

Rådmannen redegjorde for tiltak som ble vedtatt i administrasjonsutvalget 7. juni, når det gjelder personale – til både skolesektoren og helse og omsorg.

– Det er stor mangel på barnehagelærere i hele regionen. Vi ser sammen med andre kommuner på om vi kan få til et desentralisert studie som kan løse utfordringene, sa skolesjef Hans Kristian Pettersen.

– Forøvrig har vi fått tilflytting av to barnehagelærere som ønsker jobb, samtidig som vi har to tilbake fra permisjon. Dermed har vi plustelig fire flere med utdannelse enn da årsrapporten ble skrevet, sa skolesjef Hans Kristian Pettersen.

Vedtaket om å utarbeide en arbeidsgiverstrategi ble enstemmig.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ