ØksnesNyheter

– Stortinget må si nei til Acer

ØKSNES: Formannskapet i Øksnes er klar på at Norge ikke må avstå fra suverenitet over sine energiressurser.

AV Trond K. Johansen
Publisert
Oppdatert:

I en enstemmig uttalelse fra formannskapet i Øksnes om overføring av Norges nasjonale bestemmelsesrett over energiressursene til EUs energibyrå ACER, heter det:

– Stortinget må si nei til suverenitetsavståelse og norsk tilslutning til EUs energibyrå.

Stortinget skal i mars 2018 behandle forslag der regjeringa innbyr til å gjøre Norge til deltaker i det indre marked for energi i EU.

I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til EU organ Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Vannkraften har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig på 1900-lallet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nord-Norge.

Ikke grundig nok vurdert

– Øksnes Formannskap finner ikke at regjeringa har foretatt nødvendige vurderinger og konsekvensanalyse for implementering i norsk lov- og regelverk av EU-forordningene om grensekryssende handel med elkraft og tilslutning i Acer. Derimot foreligger det fra ulike faglig- og politisk hold sterke motforestillinger til dette - i hovedsak om:

Saken fortsetter under annonsen.

– avgivelse av nasjonal politisk råderett over energikildene og nasjonal energipolitikk;

– tap av konkurransekraft og grunnlag for norsk kraftkrevende industri ved at våre komparative fortrinn på energisektoren utlignes i et EU-styrt marked;

– generelt høyere priser på el-kraft som rammer både vanlige forbrukere, industri og andre virksomheter i privat og offentlig sektor;

– negative miljøkonsekvenser ved såkalt effektkjøringer i vannkraftverkene

Stortinget må derfor nå si nei til myndighetsoverføring til EU/Acer ved å benytte reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ