Nyheter
Bevilger penger til første byggetrinn på fortau i Sigerfjord:

Skryt for rask saksbehandling

SORTLAND: Kommunestyret bevilger 700.000 kroner til forberedende arbeider med fortau mellom Langbakken og Sigerfjord skole. Administrasjonen fikk skryt for rask saksbehandling.

AV Sverre Idar Lakså
Publisert
Oppdatert:

Før bygging av gang/sykkelvei og fortau kan ta til, må det gjøres forberedende arbeider. Det er anslått at det vil koste opp mot 10 millioner kroner å bygge fortau fra Langbakken og til Sigerfjord skole. For å gjennomføre de forberedende arbeidene må det være en garanti for finansiering. Denne er satt til å koste opp mot 700.000 kroner, dette innebærer utarbeidelse av byggeplan, utarbeidelse av grunnlag for grunnavståelser, og prosjektering som grunnlag for anbudskonkurranse.

Flere av politikerne benyttet anledninga til å skryte av saksbehandlinga som er gjort så langt, og det faktum at det har gått radig unna. Flere av dem advarte imidlertid om at det må kartlegges hvordan dette med grunnavståelse og eventuell ekspropiasjon kan slå ut økonomisk.

Saken fortsetter under annonsen.

– Det tar plass å anlegge fortau, og det er ikke akkurat god plass der inne, det vil være til det beste både for grunneiere og kommunen å få denne oversikta på plass så snart som mulig, sa Roar Wessel Olsen (H).

– Vi skal skaffe ei skikkelig oversikt over arealbehov og vi søker å gjøre dette med minst mulig inngrep. Det er trangt på denne parsellen, og det er ingen hemmelighet at vi har noen utfordringer. Hvis vi ikke får frivillige løsninger har vi verktøy som kan benyttes, men jeg håper vi slipper å gjøre det, sa Brynjulv Øverby i Sortland kommune.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ