SivNyheter
Regjeringen overfører ansvar til regionene

Sier NEI til stopp i utbygging av fiskerihavner

Sp på Stortinget sier nei til stopp i utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene.

AV Pressemelding SP
Publisert
Oppdatert:

I behandlingen av regionreformen fikk regjeringen presset gjennom at utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene skal flyttes fra Kystverket til de nye regionene. Dette har medført at arbeidet har stoppet opp. Nå krever Senterpartiet at flyttingen stoppes og at arbeidet med havnene intensiveres.

Torsdag leverte Senterpartiet et forslag i Stortinget om at fiskerihavnene fortsatt skal være i statlig regi og at Kystverket skal forvalte driften, planleggingen, utbyggingen og vedlikeholdet. Senterpartiet foreslår i tillegg at ordningen med statlige tilskudd videreføres.

Regjeringen trenerer

– At Regjeringen vil flytte ansvaret til regionene har resultert i en trenering av prosjektene. Det er i dag flere nye havner som skal bygges og mange som trenger vedlikehold. Vi kan ikke stå å se på at dette arbeidet stoppes opp fordi dette blandes inn i rotet regjeringen har skapt med regionreformen, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Saken fortsetter under annonsen.

At det nå er usikkerhet rundt forvaltningen er ikke det eneste problemet i følge partiet. De mener også at den nye ordningen truer finansieringen av prosjektene.

– I dag er det slik at staten gir tilskudd til kommunale fiskerihavner. Den nye ordningen vil føre til en underfinansiering av viktige prosjekt, både når det gjelder opprettelse av nye havner og rehabilitering av eksisterende havner, fortsetter Mossleth.

– Jeg er nok redd for at dagens regjering ikke er så opptatt av kyst-Norge og at dette egentlig er en nedprioritering av havnene og distriktene. Det er derfor viktig at Stortinget nå gjør et vedtak som sikrer forvaltningen i fortsettelsen, avslutter Senterpartiets stortingsrepresentant.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ