Eiendomsskatt og gebyrerNyheter

Sentra i vekst

Sentrumsområdene vokser i hele Vesterålen. Men folketallet går også oppover i enkelte bygder. Her er utviklingen i hver eneste krets i distriktet.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Det går fram av Statistisk Sentralbyrå sin oversikt over befolkningen i hver eneste grunnkrets i distriktet. Stadig mer av befolkningen klumper seg i sentrumsområder og sentrumsnære boligfelt.

Steiro og Strandskog

I Sortland har Steiro vokst med 120 inbyggere de siste ti årene, inkludert nesten 20 nye beboere i fjor. Bø har også økende folketall fra i fjor til i år. Det har også Lykkentreff og Vestmarka. Og så øker antall innbyggere i sentrum, i fjor var veksten på ni innbyggere.

Stortrives på Steiro

Dessuten er Strandskog blitt et helt annet område enn for ti år siden, med vekst fra 266 inbyggere til 671. Det vil si – i fjor falt antall beboere her litt.

Men det er også bygder som vokser i Sortland: Strand og Kjerringnesdalen er stadig vekstområder. I tiårsperspektiv gjelder det også Sigerfjord, men det siste året falt tallet noe her.

Brekka har også økende folketall. Dessuten er Frøskeland i vekst igjen, og er tilbake på omtrent samme folketall som for ti år siden.

Tettbygd i Hadsel

Også i Hadsel konsentreres befolkningen i tettbygde strøk. I de tre grunnkretsene på Stokmarknes, pluss Tømmervika og Børøya bor det nå 3.354 personer. Til sammenligning bor det 2.216 mennesker i de tre grunnkretsene på Melbu, pluss Gullstad. De to tettstedene på Hadseløya samler til sammen godt over 5.500 av de totalt 8.042 innbyggerne i kommunen.

Tømmervika er vekstområde, akkurat som alle deler av Stokmarknes. Det er også Lekang. På Børøya er folketallet betydelig større enn for ti år siden – men har falt siden i fjor. Og på Melbu er det bare den østre delen som har pluss – totalen er fall i folketallet.

Saken fortsetter under annonsen.

På Sandnes går det også oppover. Nesten 20 nye innbyggere fra i fjor til i år er verd å merke seg. Vekst har det også vært på Hov og Haukenes.

Myre og Alsvåg i Øksnes

I Øksnes er det Myre og Alsvåg som dominerer utviklingen i befolkningen. Sørvågen og Alsvåg grunnkretser har vekst i folketallet. Det har også Sommarøy, og grunnkretsene på Myre. Men også Husjord, Klo og Elvenes opplever positiv utvikling.

Andenes

I de åtte grunnkretsene på Andenes bodde til sammen 2.698 mennesker ved siste årsskifte. Det er én mer enn året før, og en vekst på 64 de siste ti årene – en periode der hele kommunen samlet har mistet nærmere 200 innbyggere.

Risøyhamn har vekst. Det har også Bleik og Stave, om enn tallene ikke er så store. Fra i fjor til i år økte også innbyggertallet på Fiskenes/Skarstein.

Straumsjøen i Bø

Trenden bekreftes av Straumsjøen i Bø. Ellers er er Skagen bygda mot strømmen her i kommunen. Her øker folketallet jevnt og trutt.

Lødingen tettsted har hatt motsatt utvikling av de andre kommunesentraene. Derimot har Vestbygd atskillig flere innbyggere i dag enn for ti år siden – men en nedtur fra i fjor. Kretser som Erikstad, Kanstad og Strand har ikke mange sjeler, men det har gått rett vei her også de siste ti årene.

Det er bare Borkenes som har vekst i Kvæfjord, målt både i kort og langt perspektiv. Men Straumen og indre og ytre Gåre har flere innbyggere enn for ti år siden, selv om det duppet fra i fjor til i år. Det samme gjelder også Kveøy og Molvik.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ