Se den nye fylkes-regjeringa i Nordland!

Her presenterer Tomas Norvoll (Ap) den nye fylkesregjeringa i Nordland.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Det nye fylkesrådet vil fortsatt utgå fra de samme partiene som i perioden som avsluttes nå, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

Valget svekket Ap og styrket Sp i Nordland, og de to partiene ble nesten jevnstore.

  • Andværingen Tomas Norvoll (Ap) blir fortsatt leder i fylkesrådet.
  • Bent-Joacim Bentzen (Sp) fra Hadsel blir fylkesråd for samferdsel, etter Svein Eggesvik (Sp), som blir fylkesrådets nestleder med ansvar for økonomi.
  • Kirsti Saxi (SV) blir ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, etter Åse Refsnes (SV), som blir ordfører i Steigen.
  • Hild-Marit Olsen (Ap) fortsetter som fylkesråd for utdanning.
  • Ingelin Noresjø (KrF) fortsetter som fylkesråd for næring.
  • Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) blir fylkesordfører.

– Vi har fått til masse både på skoler, vei og med offensiv næringspolitikk. Det er vi stolte over, og det tar vi med oss videre i perioden som kommer. Med dette laget skal vi ta Nordland i en veldig god retning, sier Tomas Norvoll.

– Vi har jobbet hardt for å komme i balanse og komme ned på det nivået vi har vært. I valget var det forskyvninger, men de som har brukt tida på å fortelle at fylkesrådet ikke har gjort en god jobb, har gjort det dårlig. Vi ble veldig fort om at vi fire parti skulle fortsette å styre, og nå har vi etablert en ny plattform å styre på, sier Norvoll.

Distriktene

Svein Eggesvik, som nå blir nummer to i fylkesrådet, understreker at Sp skal vise sin politikk:

– Vi starter med næringsliv, med langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, der vi legger til rette for vekst både i by og bygd. Verdiskaping skal komme lokalsamfunnene til gode, sa Eggesvik.

– Vi vil arbeide for fleksible løsninger for alle skolene. Ingen videregående skoler skal legges ned, og vi skal ivareta voksne elever og innvandrere, understreket han.

Og så trakk han fram samferdsel og infrastruktur:

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi skal koble hurtigbåter, ferger, buss, bane og fly enda sterkere sammen. Vi får nye muligheter til å utvikle bedre transportløsninger gjennom regionreformen. Kollektivtrafikken må tilpasses folks behov, sa Eggesvik.

Fylkesrådet vil prøve ut bestillingsbusser i sterkere grad, sammen med andre alternative måter å organisere kollektivtrafikken på.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), trakk fram satsing på å ta opp plastforsøpling og gjenbruk av plast, samtidig som man er med på å spre løsninger internasjonalt.

– Ellers står mange utenfor arbeidslivet. Vi har historisk høye tall for unge uføre. Vi må redusere utenforskapet og få flere inn i arbeidsliv og studier, sa Noresjø.

Den nye fylkesråden for folkehelse, kultur og miljø, Kirsti Saxi (SV) vil blant annet jobbe med økt tilgang til helsesøster på de videregående skolene.

Forslag

– I perioden vi er inne i nå, har vi ett regelverk å forholde oss til, der fylkesrådet utpeker fylkesrådene. Fra neste periode er det fylkestinget som peker dem ut, så det fylkesrådet som settes sammen nå, blir forslaget til fylkestinget, påpekte fylkesrådsleder Tomas Norvoll.


FORSIDEN NÅ