Sandberg roser Klo

ØKSNES: Fiskeriminister Per Sandberg kom med lovord og ros til Gunnar Klo AS for deres aktivitet på hvitfisk og rødfisk. Han ga for kort tid siden tillatelse til at Gunnar Klo AS får eie sitt eget fiskefartøy.

AV Trond Johansen
Publisert
Oppdatert:

Det var naturlig nok konsesjonen til Klo som sto sentralt da Sandberg torsdag besøkte Gunnar Klo AS på Stø. Der var Morgenstjerne, som nå er 100 prosent eid av selskapet, ute på sin første tur for anlegget på Stø.

– Denne saken stiller seg i en særstilling. Det er fjerde generasjon som nå overtar og femte generasjon i Gunnar Klo AS er på full fart inn i selskapet. Jeg greier ikke å se at det kommer to, fem eller 10 selskaper som er i nærheten av dette, som søkere til en lignende konsesjon, sa Per Sandberg da han gjestet Gunnar Klo AS på Stø torsdag. Han trodde ikke at det skulle bli så stor debatt om dette siden selskapet allerede har hatt 49 prosent eierskap i denne båten over lang tid.

– At det nå blir 100 prosent eierskap, ser jeg ikke som noe problem.

Nordland fylkes fiskarlag ser imidlertid store problemer og frykter nå et ras av søkere fra lignende bedrifter om å eie eget fartøy. Jan Fredriksen fra Bø skjønner ikke at akkurat dette går an i en fiskerikommune som Øksnes, der det må stå fiskere i kø som kan overta et slikt fartøy.

Per Sandberg regner med at en hel del av de samme spørsmålene kommer opp i Stortinget på mandag.

Betyr mye for Klo

Gunnar Jarl Klo er overrasket over at det ble så mange reaksjoner på tildelingen til Gunnar Klo AS.

– Vi har drevet selskapet siden i 1922 og flyttet til Myre i 1952. Vi kom igang med filetproduksjon i 1958 og har i alle år deltatt med hjelp til fiskerne for at de skulle kunne skaffe seg båter. Det overrasker meg derfor at det nettopp er derfra vi nå får så mange reaksjoner, sier Klo.

Sandberg slår i alle fall fast at vedtaket står, men at det er et par klagerunder som må gjennomføres før en kan si at det endelig er i boks.

– Dette handler om trygging av arbeidsplasser og av et lokalsamfunn. Det fyller alle de forutsetninger og krav som Stortinget har bedt meg ta hensyn til, men det virker som om noen mener at jeg slett ikke burde behandlet denne søknaden, sa Sandberg under møtet på Stø.

Saken fortsetter under annonsen.

Stø er hjertebarnet

– Anlegget på Stø er hjertebarnet for oss. Her har det alltid vært en god del linebåter som leverer førsteklasses fangst. Nå kommer vi til å satse mer og mer på levendefangst der fisken leveres levende til kai. Det kkommer til å gi enda bedre kvalitet og bedre lønnsomhet, sier Gunnar Jarl Klo.

Sandberg ville vite mer om hva en tenkte om levendefangst i forhold til båtene. Er båtene skikket for levendefangst nå?

– Levende fisk direkte til kai kommer til å bli det viktigste for oss i farmtida og båtene vil bli utrustet til denne form for levering. Nye fartøy utrustes nettopp for denne type fangsting, sier Arne Karlsen, som nå overtar som direktør i selskapet.

Avslag på utviklingskonsesjon

Kristian Klo, som har den daglige ledelse av rødfisk-siden i Gunnar Klo AS, fortalte fiskeriministeren at de nok er skuffet over at det ble avslag på deres søknad om utviklingskonsesjon. Den ble avslått til fordel for gigantiske selskaper som mener de har et større inovasjonsprosjekt enn det Gunnar Klo AS har.

– Det er vanskelig å konkurrere med de kjempesterke selskapene, men vi mener at vi også har en inovasjonsdel i det anlegget vi har søkt på. Det er i en helt annen klasse enn hva større selskaper har søkt på, men vi ønsker også å være med på å utvikle og mener at vi har det som skal til for å kunne få en slik konsesjon, sa Kristian Klo.

Sandberg ba om å få oversendt detaljer om denne saken, slik at han kan se på den på nytt.

Vanskelig omregning

Leif Godvik, som er daglig leder ved anlegget på Stø, ønsker en annen omregningsfaktor for skrei på vinteren. Det har lenge vært en faktor på 1,5, men denne stemmer ikke på en torsk som er feita opp før den kommer til Vesterålen. Da er det mer snakk om en faktor på 1.68, noe som vil gi mer igjen både til fisker og kjøper.

Sandberg sier at det jobbes med dette og at Stortinget har signalisert en faktor på 1.65.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ