Universitetet Nord på StokmarknesNyheter

Rektor vil ikke sikre utdanningstilbud i Vesterålen

Rektoren ved Nord Universitet vil ikke ha Stokmarknes som studiested i framtida. Men det kan bli utdanningstilbud her.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Nord Universitet kjører en prosess for å heve den såkalt vitenskapelige kvaliteten for å innfri kravene til forskningsnivå. Nemnda for godkjenning av utdanningstilbud, Nokut, mener studiestedene er for mange og små til å få robuste fagmiljø.

Framtidas lærere bygde bruer

Som en del av prosessen har man signalisert at man vil redusere antall studiesteder fra ni til tre. Det kan få følger for studiestedet Stokmarknes, som blant annet har lang og tradisjonsrik utdanning av sykepleiere, og dessuten har andre desentraliserte utdanningstilbud.

I dag har universitetet utdanningstilbud i Bodø, Levanger, Namsos, Nesna, Stjørdal, Vesterålen, Mo i Rana, Steinkjer og Sandnessjøen.

Forbereder dødsliste for utdanningssteder. Sykepleierutdanninga i Vesterålen truet

Onsdag kom forslaget fra Rektor til ny struktur. Det er slik:

To campuser: Bodø og Levanger, der man vil bygge de sterkeste fagmiljøene.
Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger
Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes
Nedleggelse: Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet

Saken fortsetter under annonsen.

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen mener forslaget legger opp til faglig utvikling og vekst.

– Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektoren i ei pressemelding.

Framtidas lærere bygde bruer

Hun mener at færre studiesteder vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet. 

Sykepleierutdanninga: Praksisplasser kan bli forhandlingskort

– Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universitet. Dette forslaget legger til rette for sterke og levedyktige fagmiljøer, for å beholde styrken universiteter har som utdanningsinstitusjon og som motor for vekst og utvikling i regionene vi er representert i, sier Solheim Hansen.   

Alle skal få fullføre

– Vår innstilling til endring i studiesteder får store konsekvenser for en del av våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord universitet, men dette kan for noen ansatte innebære at de får lengre reisevei eller får endret arbeidssted. Jeg har stor forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig. Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Vi planlegger å bruke opptil tre år på omstillingen slik at vi har tid til å finne gode løsninger på de fleste endringene, sier rektoren videre.
Studentene som har søkt studieplass og får tilbud om opptak vil kunne fullføre studiene der de blir tatt opp. Det samme gjelder de studentene som allerede er i gang med studiene. 
Forslaget fra rektor skal behandles første gang i Nord universitets styre den 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni. 

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ