Unni GifstadNyheter

– Peker bare på muligheter

– Vi har bare pekt på muligheter, ikke prioritert, sier strategisjef Unni Gifstad i Statens Vegvesen, i en kommentar til Bø-ordførerens kritikk.

AV Mareno Leonhardsen
Publisert
Oppdatert:

– Samferdselsdepartementet har gitt SVV ett oppdrag om å utrede hvilke konseptuelle muligheter det finnes for å krysse Hadselfjorden slik at Lofoten og Vesterålen kan knyttes tettere sammen. Vi har sett på 15 alternative muligheter til fjordkryssing i vårt oppdrag knyttet til Konseptvalgutredning Hadselfjord. I tillegg har vi sett på mulige innkortinger av reisetid i hele Vesterålen, herav mulig innkorting på strekningen Melbu-Sortland. Det foreligger derfor ingen prioriteringer fra Statens Vegvesens side i dette arbeidet, som kan sees på som en mulighetsstudie.

Saken fortsetter under annonsen.

– Fra tidligere arbeid med KVU Lofoten – i 2015 – har vi kartlagt tilsvarende mulige innkortinger i Lofoten, legger Unni Gifstad til.


FORSIDEN NÅ