Tog til Vesterålen kan bli utredet.Nyheter

Ønsker utredet Nord-Norgebanen til Vesterålen

NYHETER: Det er krav om at Nord-Norgebanen må omfatte sidearm til Vesterålen og Harstad i fylkestinget.

AV Hilde Jørgensen
Publisert
Oppdatert:

I forbindelse med fylkestinget tirsdag ble det vedtatt av samferdselskomiteen mot én stemme at utredningen om Nord-Norgebanen må omfatte strekningen Fauske til Tromsø med sidearm til Vesterålen/ Harstad. Det er i forbindelse med at fylkestinget er svært positiv til at det gjennomføres ei utredning av Nord-Norgebanen med oppdatert kostnadsoverslag.

– Dette er skikkelig offensivt og skikkelig gledelig, sier Trude Hagland, leder av samferdselskomiteen.

Saken fortsetter under annonsen.

Om Ofotbanen mener fylkestinget at dobbeltspor på Ofotbanen må iverksettes så raskt som mulig. Gjeldende NTP fastslår at dobbeltspor på Ofotbanen skal konsekvensutredes. Det er imidlertid nå avklart at EU i samarbeid med svenske myndigheter vil satse stort på korridoren mot Narvik i årene som kommer, og det er avgjørende at denne satsingen møtes offensivt på norsk side. EUs vedtatte satsing endrer forutsetningene for Nasjonal Transportplan radikalt, og fylkestinget mener dette må adresseres i handlingsprogrammet. Det ble vedtatt enstemmig av samferdselskomiteen.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ