Nyheter

Nordland sier nei til EUs mobilitetspakke

Nordland Fylkesting vedtok torsdag en uttalelse der regjeringen oppfordres til å si nei til EUs mobilitetspakke.

AV Pressemelding
Publisert

Mobilitetspakken regulerer arbeidsforhold for sjåfører i person- og godstransport.

Marius Jøsevold, gruppeleder for SV, la fram uttalelsen, og er godt fornøyd med vedtaket.

– EU har i lengre tid undergravd regulering av norsk arbeidsliv. Transportbransjen har blitt særlig hardt rammet, blant annet gjennom såkalt kabotasjekjøring, der utenlandske sjåfører kommer til Norge for å kjøre oppdrag. Mobilitetspakken legger opp til at dette skal bli langt enklere, og det er både trafikkfarlig, og en stor trussel mot norske arbeidsplasser i transport, sier han.

Forferdet over forslag

Flertallet i fylkestinget påpekte også risikoen ved de nye reglene for sjåfører i turbusser. EUs transportkomite har foreslått at sjåførene skal kunne kjøre inntil tolv dager i strekk uten en eneste dags pause. Komiteen mener også at de samme sjåførene kan jobbe inntil 16 timer i døgnet opptil to dager hver uke. Jøsevold er forferdet over forslagene.

Saken fortsetter under annonsen.

– I Norge har vi krav til kjøre og hviletid, krav om døgnhvile og helgefri, og begrensninger på hvor mye en arbeidstaker kan jobbe i løpet av en gitt periode. For sjåfører er det spesielt risikofylt å bryte disse reglene. En trøtt sjåfør er en farlig sjåfør. Man kan bare tenke seg ulykkespotensialet i overarbeidede buss- og trailersjåfører på isglatte vinterveier.

Jøsevold berømmer fylkestinget for å være på ballen i denne saken.

– Også ved forrige korsvei, i ACER-saken, fikk SV fylkestinget med seg på et nei-vedtak. Den gangen var vi først i landet med et slikt vedtak. Også denne ganger er vi blant de aller første til å vedta motstand mot regler som truer norsk arbeidsliv, og norsk suverenitet. Vi får håpe Stortinget har nok innsikt og mot til å gjøre det samme.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ