StudiestedNyheter

Nord universitet innfrir alle kravene

Nord universitet innfrir alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – Nokut – har hatt tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. Konklusjonen er at alle krav er oppfylt.

I fjor fikk universitetet kritikk fra både Kunnskapsdepartementet og Nokut.

Nå slår komiteen fast at alle krav er oppfylt, både i studietilsynsforskriften, studiekvalitetsforskriften og universitets- og høyskoleloven.

– De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten, heter det.

I ei pressemelding Nord universitet har sendt ut, slår prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk, fast at Nord universitet er svært fornøyd med komiteens vurdering.

Nokut kommenterer videre at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå ved Nord universitet, og at komiteen opplever at ledelsen på ulike nivåer arbeider engasjert og handlekraftig for å sikre kvalitet i utdanningen.

Saken fortsetter under annonsen.

I rapporten heter det at «Nord har tydelige ambisjoner om kvalitet og en klar vilje til forbedring», og at universitetet kan dokumentere mange og varierte tiltak med mål om å stimulere til kvalitetskultur blant ansatte.

– Ett av tiltakene vi har gjort for å skape en god kvalitetskultur er å etablere felles møteplasser der utdanningskvalitet står i fokus, og dermed skape lav terskel for å melde fra om forbedringspunkter, sier prorektoren.

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen sier seg kjempefornøyd med arbeidet som er gjort.

– Dette er et solid teamarbeid på tvers av fakultetene som vi virkelig har lyktes med, og som har bundet sammen hele Nord universitet, sier hun.

Rektor snur: Skal utdanne flere lærere og sykepleiere

Onsdag har universitetet styremøte for å avgjøre strukturen på studiestedene i framtida. Forslaget fra konstituert rektor er å beholde Stokmarknes som studiested for Vesterålen og Lofoten, med årlig opptak av sykepleierstudenter og faglig ansatte på stedet. Samtidig innstiller hun på et mer fast masterstudium for lærerstudenter med samlinger på Stokmarknes.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ