Nyheter

NOF ber oss om å akseptere måsen

Norsk ornitologisk forbund, NOF, er ikke begeistret for all oppfinnsomheten for å holde måsen unna. Bekymringa er særlig stor for fiskemåsen, som nå er truet – småmåsen.

AV Mareno Leonhardsen
Publisert
Oppdatert:

– Det er viktig å lære seg hvordan både mennesker og fugler skal trives, for å unngå konflikter oss imellom, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF.

Mange setter opp «drager» og andre fugleskremsel for å fordrige måser og kråkefugl fra sine hekkeplasser, fugler noen oppfatter som plagsomme. Særlig om våren og sommeren får Norsk ornitologisk forbund mange spørsmål knyttet til lovverket rundt skadefelling, skremsel og om fuglenes adferd.

Prøv å lik dem

– Vi rår alltid til å akseptere fuglenes nærvær, sier Eggen, men legger til at man likevel må ha forståelse for at det ikke passer med fugl alle steder.

– Før man diskuterer avliving eller andre tiltak, bør man se etter årsakene til at fuglene holder seg i området, sier Eggen.

Naturglede

Selv ser han fuglelivet som viktig for at nye generasjoner skal bli glad i naturen og lære å ta bedre vare på den enn vi har gjort. Fugler kan observeres overalt, også i byer: Ender, gjess, kråkefugler, finker, spurver, troster og rovfugl kan også oppleves der mennesker bor tett sammen; de tilpasser seg storbylivet. Slik naturkontakt er umåtelig viktig. Også her i landet bor faktisk hele 80 prosent i byer eller tettsteder. Vi må tilrettelegge for både glede og kunnskap knyttet til det levende livet, sier Eggen i NOF.

Saken fortsetter under annonsen.

Truet

Selv om småmåsen synes godt utbredt, er den nå så redusert i antall at den regnes som en truet art, og derfor rødlistet, som det heter.

Nyttefugler

Både måser og kråkefugl har sin funksjon i naturen, blant annet som renovatører.

At dyr og fugler spiser hverandre har en viktig regulerende effekt. Den har en viktig funksjon ved å ta ut syke og skadde fugler, og sparer dem dermed for lidelser.

– Skjura kan dessuten være til direkte nytte for småfuglene ved å varsle fare.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ