IllustrasjonsfotoNyheter

Mye syk i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i første kvartal i år har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Men Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

AV
Publisert
Oppdatert:

Tallene er for regionen (i prosent): Bø: 8,3, Øksnes: 7, Lødingen: 7, Hadsel: 6,5, Sortland: 6,4, Andøy: 5,5

Øker hos kvinner, går ned hos menn

Kun Østfold og Oppland har høyere sykefravær enn Nordland med 6,6 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,8 prosent i 1. kvartal 2018. Det tilsvarer en økning på 3,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2017. For landet er det økning i sykefraværet både for kvinner (+2,3) og menn (+4,4), mens det i Nordland er en liten økning for kvinner (+1) og nedgang for menn (-1,9).

– Det er positivt at Nordland har stabilt sykefravær, når vi ser at landet som helhet har svak økning i sykefraværet sammenliknet med samme kvartal i fjor, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

Flere årsaker

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

I ulike næringer

Høyest legemeldt sykefravær i 1. kvartal 2018 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,5 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,8 prosent).

Saken fortsetter under annonsen.

Størst økning fra 1. kvartal 2017 finner vi innen finansiering/forsikring hvor sykefraværet har økt med 25,9 prosent. Størst nedgang er det i næringene elektrisitet, vann og renovasjon og bergverksdrift og utvinning, med nedgang på 10 prosent.

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 2,1 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 4,0 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 9,0 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (32,4 prosent), sykdommer i luftveiene (18,9) og psykiske lidelser (15,9 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

(Pressemelding fra NAV Nordland)

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ