Nyheter

Mot slutt på kval og sild i fjordene her nord?

Vinteren 2017-2018 kan bli den siste med mye sild og kval i fjordene i Troms, melder Havforskningsinstituttet.

AV
Publisert
Oppdatert:

Havforsker Aril Slotte sier det ikke er usannsynlig at silda velger å overvintre andre steder til neste år. Da må havforskerne finne ut hvordan de skal fortsette merkeprogrammet for kval.

Det er silda som har trukket store mengder spekkhogger og knølkval til fjordene i Troms de siste årene. Dette starta i Andfjorden for seks-sju år sia. Seinere har kvalene fulgt silda til fjorder på Senja og på Kvaløya utenfor Tromsø. De to siste årene har det vært mange knølkvaler og spekkhoggere i Nord-Troms, blant annet på Reisafjorden og Kvænangen.

Silda som besøkte Kaldfjorden og andre områder ved Kvaløya, var «godt voksen» og besto hovedsakelig av den store 2004-årsklassen, mens silda som har vært observert i Nord-Troms de siste årene er mye yngre og består i stor grad av 2013-årsklassen.

Ute i havet

Saken fortsetter under annonsen.

– De siste årene har vi sett at den voksne og gamle silda har hatt en tendens til å overvintre ute i havet, og den trekker heller ikke inn i fjordene. Vi så det samme fjor, og da sto silda betydelig kortere i Kvaløy-området enn de foregående årene. Dermed var også kvalen der i kortere tid, sier havforsker Aril Slotte. Han leder Havforskningsinstituttets forskningsgruppe for pelagisk fisk.

Ungsilda som står i fjordene i Nord-Troms for tida, kommer til å gyte for første gang i februar-mars 2018.

Spennende

– Når denne årsklassen er ferdig med å gyte, slår den seg kanskje sammen med den eldre silda og trekker ut i havet. Da kan det hende at den ikke vender tilbake til fjordene i Nord-Troms til neste år. Dette er litt usikkert, og det er spennende å se hva som kommer til å skje, sier Slotte.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ