RasNyheter
Rassikringstunnel til Bleik:

MDG bekymret for turistveien

ANDØY: Miljøpartiet De Grønnes Bent Bakkan uttrykker bekymring for at en ny rassikringstunnel til Bleik kan skape problemer for den nasjonale turistveien i området.

AV Morten Berg-Hansen
Publisert
Oppdatert:

Det gjorde han da han tirsdag stilte spørsmål til fylkesrådet i Nordland om saken. I spørsmålet sitt sa Bakkan:

«De Grønne er glade for at arbeidet med rassikring for beboerne på Bleik i Andøy er kommet i gang. Alt for ofte har vi sett bilder av store steiner i veibanen der det daglig kjører biler til og fra Andenes. Statens vegvesen opplyser i lokalmedia, at deres oppgave ligger i å planlegge trase for tunell på fylkesvei 976. Og at det pr nå foreligger tre ulike tunell-traseer. Slik vi forstår Vegvesenet sine uttalelser i media, er det ikke aktuelt å se på andre alternativer til rassikring.

Det er ikke lenge siden det ble investert 18 millioner til nasjonal turistvei i Klæva, midt mellom Andenes og Bleik. Denne vil bli berørt i to av tunnel alternativene som foreligger per nå. Og vi skal huske at reiseliv er et av satsningsområdene i omstillingsprogrammet i Andøy.

Vil fylkesråden påse at løsninger som ivaretar nasjonal turistvei vil bli utredet i Konsekvensutredningen? Og vil det også gjøres utredninger for hvordan syklende og gående skal ivaretas ved alle alternativene?»

Saken fortsetter under annonsen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sa i sitt svar at saken er viktig for området det er snakk om.

– Jeg er glad for at vi nå kan finne ei varig løsning på saken. Den kjøres nå etter plan- og bygningsloven, og det er lagt fram tre alternativer som alle kan uttale seg til. Kommunen må deretter ta stilling til dette, sa Norvoll.

Han la til at det nok ville komme innspill både knyttet til den nasjonale turistveien, til Andøya Space Center og til andre forhold.

– Høringsrunden vil vise hvilket alternativ som er det beste og hvilket vi skal jobbe videre med, sa Norvoll.

Han la til at det nok vil være interessekonflikter knyttet til saken, men at fylkesrådet må gjøre ei avveining av interessene for å finne den beste løsninga.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ