Vesterålen tingrettNyheter

Kvinne dømt til fengsel for vold mot sønnen

SORTLAND: En kvinne er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i 120 dager for vold mot sin mindreårige sønn.

AV Inger Merete Elven
Publisert
Oppdatert:

I dommen går det fram at rettens flertall mener kvinnen gjentatte ganger, over en periode på noe over to og et halvt år, har slått sønnen på baken med et belte når hun har vært påvirket av alkohol. Man mener gutten har levd i utrygghet og frykt for nye krenkelser. Selv om den fysiske voldsutøvelsen ikke har vært spesielt alvorlig, er det klart over grensen for hva som er akseptabel korrigering av barn, har tingretten slått fast.

Man har festet lit til fornærmedes forklaring, som har vært konsistent overfor flere personer og over tid. Flertallet mener tiltalte ikke har framstått som troverdig, da hun har forklart seg ulikt om hendelsene.

Mindretallet mener det ikke er tilstrekkelig bevist at fornærmede har vært utsatt for gjentatte slag med belte, og mener hendelsene har karakter av isolerte enkelthendelser.

Saken fortsetter under annonsen.

I utmålelsen av straffen har retten i skjerpende retning lagt vekt på at det er tale om vold mot barn som i liten grad er i stand til å forsvare seg selv, og som er i et tillits- og avhengighetsforhold til den som utøver volden. Det bemerkes også at frykten for voldsutøvelse er alvorlig, og kan oppleves som verre enn enkelte voldshandlinger. Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter.

I tillegg til fengselsstraffen er moren dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning til sønnen.

– Selv om det ikke er påvist konkrete skader etter mishandlingen, er retten av den oppfatning at krenkelsene fornærmede er påført medfører en betydelig fare for senskader, heter det i dommen.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ