ForslagsstillerNyheter

Krever Barnehus i Vesterålen

Nordland fylkeskommune krever at det opprettes barnehus i Vesterålen.

AV Mareno Leonhardsen
Publisert
Oppdatert:

Miljøpartiet De Grønne fikk flertall i Nordland fylkesting for uttalelsen som støtter opprettelse av et statlig barnehus i Vesterålen, melder partiet. MDG fremmet forslaget under fylkestingsamlinga som nå er avsluttet i Mosjøen.

Av 44 representanter ble uttalelsen vedtatt med 27 stemmer for: 

– Målet til Statens barnehus er å styrke barns rettsikkerhet, og sørge for god ivaretakelse av barn og familie. Nordland Fylkeskommune mener at alle barn, uavhengig av bosted, skal ha et likeverdig tilbud.

Det er en forutsetning for barn og unge som skal forklare seg om sine opplevelser at dette foregår i kjente og trygge omgivelser. Å måtte reise langt, og ofte til ukjente omgivelser vil kunne medføre at barn og unge gis en ekstra belastning med tanke på slike avhør. Kvaliteten på avhør vil også kunne bli dårligere, noe som igjen vil svekke disse barnas rettssikkerhet.

Saken fortsetter under annonsen.

Også for det lokale, offentlige hjelpeapparatet, vil et desentralisert barnehus gi positiv effekt ved at ressursene heller kan brukes i møte med barn, enn på reisetid mellom barnets hjemsted og et sentralt plassert barnehus.

Barn og unge har en rett til å bli hørt i saker som angår dem, og flere brukerorganisasjoner, blant annet Landsforeningen for barnevernsbarn, påpeker at barn og unge skal få hjelp der de bor. Et tilrettelagt avhør på barnehuset må også ses på som en slik bistand.

Nordland fylkeskommune anbefaler, og støtter et desentralisert tilbud fra Statens barnehus i Vesterålen.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ