Nyheter

Krever at politikerne står ved sitt vedtak

ØKSNES: Over 140 personer som daglig bruker adkomstveien til Vorneset, Sandvikdalen og Sandvikbakken har skrevet under på en uttalelse der de krever at politikerne står ved sitt vedtak om rekkefølgebestemmelsen om Kjærlighetshaugen.

AV Sverre Idar Lakså
Publisert
Oppdatert:

Formannskapet fikk i sitt møte tirsdag fremlagt en uttalelse underskrevet av 143 personer (Bladet Vesterålens opptelling).

Uttalelsen er som følger:

Uttalelse angående søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav - gnr. 65 bnr. 80 - Kjærlighetshaugen

Vi som daglig bruker adkomstvei til Vorneset, Sandvikdalen og Sandvikbakken mener at en eventuell omgjøring av rekkefølgekravet i utbygging av Kjærlighetshaugen berører ikke bare nærmeste naboer til Kjærlighetshaugen, men oss også i høyeste grad. Vi ønsker derfor å uttale oss i denne saken og ber om at dette også tas inn i vurderingen av dispensasjonssøknaden.

Vi har per idag en adkomstvei via Halvar Rasmussens vei som er svært trafikkfarlig. Den har stor trafikk av fotgjengere, skolebarn og biler (ÅDT > 1100 v/ måling utført at Statens vegvesen januar 2017). Veien er utfra Statens vegvesen beregnet for en trafikkmengde under 300 ÅDT, det vil si under en tredjedel av den reelle trafikkmengden som siste måling viste.

Saken fortsetter under annonsen.

Da utbygging av Kjærlighetshaugen ble vedtatt i kommunestyret ble dette hensyntatt, og det var derfor et krav at ny adkomstvei måtte være ferdigstilt før oppstart av utbygginga av Kjærlighetshaugen.

At utbygger i sin søknad bagatelliserer dette momentet finner vi provoserende. Vi ønsker ikke at nåværende vei skal belastes med anleggstrafikk og ytterligere økning av generell trafikk. Vi anser det som en klar ulempe for oss hvis utbygging starter før ny adkomstvei er på plass. Vi ser heller ingen fordeler ved å snu på rekkefølgekravet.

Vi krever at Øksnes sine politikere står ved sitt vedtak angående rekkefølgen i utbygging, og med dette viser at trafikksikkerhet for beboere i Vorneset, Sandvikbakken og Sandvikdalen har verdi.

Underskrevet av daglige brukere av veien over Sandvikbakken

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ