KirkevalgNyheter

Kirkevalget 2019 starter allerede nå

Kirkevalget som skal skje i 2019 begynner allerede nå.

AV Trond K. Johansen
Publisert
Oppdatert:

8. og 9. september 2019, skal det velges nye menighetsråd i alle menighetene i landet og nytt bispedømmeråd i hvert bispedømme. Bispedømmerådene utgjør til sammen Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste organ. Valgene skjer samtidig med valg til kommunestyrer og fylkesstyret.

Bispedømmerådet har valgt et valgråd som skal ha ansvar for gjennomføringen av valget. Dette består av leder Marta Botne, prost, Narvik, nestleder Vigleik Aas, Bodø, Ine Kristin Risvik, Rana, Tore Larsen, Meløy, Ingrid Olsen, Værøy og to varamedlemmer, Arnt Håkon Nordkil, Fauske og Line Elisabeth Aaselid, Bodø.

Til Bispedømmerådsvalget som også er et valg av den norske kirkes øverste organ: Kirkemøtet, kan grupper som ønsker det stille liste slik som partiene gjør det i kommunevalget. Det kan enten være som representanter for nominasjonsgrupper som er registrert på nasjonalt nivå eller som ei gruppe her i bispedømmet. Nominasjonsgrupper søker Kirkerådet om registrering og fristen for dette er 2. januar 2019. For ei registrert gruppe er det et lokalt styre som kan stille liste. Hvis ei lokal gruppe som ikke er registrert ønsker å stille liste må en levere lista sammen med underskrift fra minst 100 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer i bispedømmet, der maksimalt 50 prosent av underskriverne kommer fra ett og samme sokn. 

Valgrådet oppfordrer nominasjonsgrupper til å stille lister.

Saken fortsetter under annonsen.

Det blir også opprettet en nominasjonskomite med representasjon fra alle prostier. I løpet av februar skal representanter fra alle menighetsråd i hvert prosti velge medlemmene til nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen setter opp ei liste som blir en av de gjeldende ved valget. Til denne listen oppfordrer vi menighetsråd og enkelt personer til å foreslå kandidater. Nominasjonskomiteens liste bør ha bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

I de nærmeste årene avgjøres mange viktige saker i kirka. De siste årene har liturgiene i kirka vært i endring. Det er Kirkemøtet som har satt malen for disse sentralt og menighetsrådet som fastsetter innenfor rammene som er gitt, hvilke melodier skal brukes mm. I årene framover vil dette arbeidet fortsette. Vi står også framfor en endring i kirkeloven som kirkemøtet har avgjørende innflytelse på. Videre vil det bli avgjort hvordan kirka skal finansieres. Valget avgjør hvem som skal gi råd og bestemme i kirka. Derfor er det viktig å være med å velge.

Marta Botne, prost, Narvik, leder i valgrådet

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ