Tomas NorvollNyheter

Kan oppnå milepæl i næringslivet i nord

– Fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift i hele Nord-Norge, er en god nyhet.

AV Pressemelding
Publisert

I mai la EU-kommisjonen frem sitt forslag til nytt langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2027. Her foreslår de å videreføre den differensiert arbeidsgiveravgift i hele Nord-Norge.

– Det er en svært god nyhet for næringslivet i Nord-Norge. Dette har vi arbeidet lenge med, både politisk og i næringslivet i Nord-Norge, for å få til, sier en fornøyd fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Om ett år

Norvoll argumenterer for at det må skapes flere kompetansearbeidsplasser i Nord-Norge. Da er den differensiert arbeidsgiveravgiften viktig. Lavere avgift betyr flere arbeidsplasser.

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi har kommet i mål i første runde. Men langtidsbudsjettet vedtas først av EU-rådet høsten 2019. Det betyr at vi vil fortsette det langsiktige arbeidet opp mot parlamentet og EU-rådet, underbygger Norvoll.

Treffsikkert virkemiddel

Den reduserte arbeidsgiveravgiften har vært evaluert en rekke ganger. Konklusjonen er at dette er et av de mest treffsikre virkemidlene for ytterligere vekst i næringslivet i Nord-Norge.

– Det er veldig viktig at regjeringen, sammen med oss, bidrar i arbeidet med å sikre at vi kan utvikle nye innovative arbeidsplasser. Differensiert arbeidsgiveravgift er i tillegg en veldig ubyråkratisk ordning å administrere, sier Norvoll.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ