OvervåkingsflyNyheter
Kilder til Bladet Vesterålen om Evenes:

– Ikke plass til alle overvåkingsflyene

ANDØY: Utbygginga av Evenes flystasjon kan ha støtt på kraftige utfordringer. Arbeidet med arealplanen skal vise at det ikke er plass til alle fem maritime overvåkingsfly Norge går til anskaffelse av.

AV Morten-Berg Hansen Og Fredrik Sørensen
Publisert
Oppdatert:

Det opplyser flere uavhengige kilder til Bladet Vesterålen.

Nå vurderes det å stasjonere tre overvåkingsfly på Evenes – og stasjonere to av flyene på Rygge i Østfold.

Dersom dette gjennomføres, splitter man et lite og spisset kompetansemiljø, som er svært viktig for Norge og Nato. Opplysningene er oppsiktsvekkende fordi Forsvarsdepartementet hele tiden har avvist påstander om at det er for lite areal på Evenes, slik kritikerne har hevdet at det er.

Fra før er det kjent at Forsvarets Stasjon Andøya (Etterretningstjenesten) blir værende på Andøya, og dermed splittes fra den operative overvåkingskapasiteten, når Andøya flystasjon legges ned.

– Trenger alt

Samtidig kjenner Bladet Vesterålen til at det også i framtida vurderes å være behov for militær tilstedeværelse på Andøya. 

Det til tross for at Stortinget stemte for alternativ 1, «Samling av aktiviteter på Evenes – utrangering av Andøya flystasjon», da langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt i november 2016.

Forsvarsdepartementet skal ha gitt Forsvarsbygg i oppdrag å kartlegge hvor mye areal Forsvaret trenger på Andøya i framtida – og hvor store arealer som kan frigis til andre formål.

Saken fortsetter under annonsen.

Svaret fra Forsvaret skal ha vært kort og konkret: «Vi trenger all infrastruktur på Andøya».

– Har nok areal

Underdirektør i Forsvarsdepartementet Ann-Kristin Salbuvik sier i en epost til Bladet Vesterålen følgende:

– Vi har hele veien sagt at det er arealer nok på Evenes.

– Kan du bekrefte eller avkrefte om Forsvaret vil ha behov for all militær infrastruktur på Andøya?

– Hvordan ulike flyplasser inngår i den norske beredskapen og forsvarsplanene oppdateres nå. Det skjer i tråd med føringene i langtidsplanen. Forsvarets etterbruk av fasiliteter på Andøya er en del av dette helhetlige arbeidet om basekonsept og allierte forsterkninger. Dette kommer regjeringen tilbake til, sier Salbuvik.

Hun legger til:

– I beredskapssammenheng vil Forsvaret trekke på samfunnets samlede ressurser innenfor rammen av totalforsvaret. Dette innebærer også planer for bruk av lufthavner som Forsvaret ikke bruker til daglig. Dette har vært en del av norsk forsvarsplanlegging i mange tiår. Disse planene oppdateres jevnlig, og i langtidsproposisjonen for Forsvaret varslet regjeringen en fornyet gjennomgang av planene.


FORSIDEN NÅ