Nyheter

Flertall for parkeringsavgift på Sortland

SORTLAND: Flertallet i formannskapet ønsker å kreve avgift for parkering ut over tre timer i Sortland sentrum.

AV Morten Berg-Hansen
Publisert
Oppdatert:

– Jeg er redd for at dette bare er en begynnelse på noe mer. Et helt apparat settes i gang nå, og jeg tror ikke det stopper med dette. Jeg frykter et dødt sentrum, sa Beate Bø Nilsen (H).

Men hun hadde ikke med seg noe flertall, og heller ikke med seg hele gruppa.

– Vi er fristilt, og vi er ikke enige, sa Nilsen.

Hun mener Sortland skal være et handelssted og at dette ikke er måten å lage bedre parkeringsforhold på.

– Egen parkeringsvakt

I forslaget fra rådmannen er det lagt fram en rekke tiltak:

• Sentrum reguleres med en sone med tre timers gratis parkering for besøkende, fra kl. 08:00– 16:00 alle dager unntatt søndag. Det vil være mulig å stå lengre mot betaling. Sortland kommune vil bidra med i overkant av 100 plasser på kommunal grunn, samt all gateparkering til dette formålet.

• Kommunale parkeringsplasser tilknyttet Kulturfabrikken, og Rådhuset disponeres av de respektive virksomhetene, på tilsvarende måte som privat eiendom disponerer sine plasser tilknyttet sine ulike virksomheter.

• Det reserveres ca. 110 av de kommunale plassene for utleie til langtidsparkering for næringslivet. Dette er plasser som i dag i stor grad benyttes til ansattparkering for private virksomheter.

• Tidsregistrering gjøres på en enkle telefon-app. Det etableres en registrerings-automat på den største parkeringsplassen for brukere som ikke ønsker å benytte app.

• Parkeringsløsningen på de kommunale plassene og i gata håndheves av en «byvert» som både skal gi gebyr (parkeringsvakt) og informere besøkende. Byverten er organisert under Teknisk. Det legges opp til at private grunneiere som ønsker det, også kan benytte seg av denne tjenesten mot betaling.

• Det etableres ladestasjoner i tilknytning til de store kommunale p-plassene, det søkes

tilskudd til dette.

Saken fortsetter under annonsen.

Kan bli endringer

I en neste fase skal følgende vurderes: oppgradering av p-plasser, inkludert beplanting, belysning og annet, vurdering av flere soner for parkering, vurdering av tid på gratis parkering, ny teknologi for håndheving, sykkelparkering, ladestasjoner og opparbeidelse av byrom. Alt ifølge saksframlegget fra rådmannen.

Ansatte

Utganspunktet for saken er at deler av næringslivet mener det er et problem at ansatte parkerer for nær forretningene, og at det dermed blir for få parkeringsplasser til kundene.

Sortland sentrum har rundt 1.700 parkeringsplasser, og i gjennomsnitt er 820 av disse i bruk. På det meste er det registrert 1.200 parkeringsplasser i bruk på Sortland.

Anna Bongo Johansen, representant for rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, synes tida kan bli knapp med tre timers parkering.

– Jeg har selv opplevd å få gebyr, etter å ha blitt sein. Tre timer kan bli for lite, om man blir stående i kø eller forhefta et eller flere steder, sa Johansen.

– Det gode er at du ikke får bot, men at det koster noen få kroner om man blir litt for sein, sa Kristine Røiri i Sortland kommune.

– Ikke overbevist

– Jeg er ikke overbevist i denne saken, og vil stemme sammen med Beate Bø Nilsen i saken. Jeg stusser på rekkefølgen her. For man skal kvitte seg med ansatteparkeringa ved å legge ulempen over på kundene. Ansatteparkeringa lengre unna er fullt mulig å gjennomføre uten at man legger problemer over på kundene, sa Marthe Hov Jacobsen (H).

– Jeg tror det er viktig med en god struktur og en plan på hvor ansatte og kunder skal parkere. Nå parkerer folk i hytt og pine. Og det blir stadig mer utbygging og stadig flere å dele dagens parkeringsplasser på, sa Mona Sandvold (Ap).

Millioninvestering

– Det er gjort vurderinger av ei lignende løsning som den Skibsgården har, og det vil koste to millioner for tre parkeringsplasser. Og gateparkeringa kan vi ikke overvåke. Næringslivet klarer ikke å styre sine ansatte, og de har prøvd. Man trenger egentlig en person til å overvåke og handheve dette, sa Kristine Røiri.

Beate Bø Nilsen foreslo i møtet at prosjektet med helhetlig parkeringsløsning termineres, og at næringslivet oppfordres til å skaffe parkeringsplasser for egne ansatte. Men hun fikk ikke flertall for forslaget.

– Vi er nødt til å ta grep. Og vi kan få det til uten at fortrinnet som handelssenter blir borte. I dag tror jeg det er så mye kaos at folk kjører til Stokmarknes av den grunn, sa Svein Rødts Christoffer Ellingsen foreslo å støtte gjennomføring av prosjektet, og at man får orientering underveis.

– Formannskapet innstiller til kommunestyret å bevilge investering på 1,25 millioner kroner til parkeringsprosjektets første fase, heter det i forslaget.

Forslaget hans fikk flertall med støtte fra sju av formannskapets ni medlemmer.


FORSIDEN NÅ