LaksNyheter

Cermaq anker til Per Sandberg

Cdermaq setter sin lit til statsråden når de anker.

AV Pressemelding
Publisert
Oppdatert:

– iFarm er unik, og skiller seg fra alle andre utviklingstillatelser. Teknologien vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor, skriver Cermaq i en pressemelding.

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire konsesjoner til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.

– Dette er en oppdrettsløsning som vil minimere problemer knyttet til sykdom og lakselus. Vi har vært tydelige på at vi trenger 10 konsesjoner for å kunne utvikle den unike teknologien med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden som muliggjør at hver enkelt fisk i anlegget får tilrettelagt helseoppfølging. Vi er overrasket og skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke ser behovet for antall lisenser for digitaliseringsløpet i iFarm. Vi setter nå vår lit til at statsråd Per Sandberg ser potensialet og verdiskapingen iFarm kan gi for kystnært oppdrett i Norge, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq.

Saken fortsetter under annonsen.

Seks-årig prosjekt

iFarm er et kostnadskrevende og ressurskrevende utviklingsløp som strekker seg over seks år. Billedteknologien med maskinbasert beslutningssystem vil gjøre at man kan gjenkjenne hver enkelt fisk i anlegget, vurdere helsestatusen og sette inn tiltak tilpasset den enkelte fisk.

– Det er store kostnader forbundet med å utvikle iFarm, men når løsningen er ferdig utviklet vil den være kostnadseffektiv å ta i bruk for hele næringen. Skal vi klare å komme i mål med iFarm, trenger vi 10 konsesjoner, sier Molvik.

Han understreker behovet oppdrettsnæringen har for bredde i teknologiutviklingen, og myndighetenes ansvar for å legge til rette for denne bredden. I dag er iFarm det eneste konseptet blant utviklingstillatelsene som styrker bærekraft og konkurransekraft i eksisterende oppdrettsanlegg. Individbasert presisjonsoppdrett løfter digitalisering til et nytt nivå i havbruksnæringen.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ