rettssak00002.JPGNyheter

Ble uenig på utested: Kvinne må sone 40 dager i fengsel

En kvinne bosatt i Oslo er i Vesterålen tingrett dømt til 40 dager i fengsel, etter at hun gikk til fysisk angrep på en mann på et utested i regionen.

AV Inger Merete Elven
Publisert
Oppdatert:

De var begge engasjert til et oppdrag på utestedet da hendelsen fant sted, går det fram av dommen.

Tingretten har etter en samlet vurdering av bevisene konkludert med at kvinnen har utøvet vold mot fornærmede, ved å slå ham i ansiktet, ta grep om halsen hans og klore ham. Retten har lagt vekt på fornærmedes forklaring, som man mener støttes av to vitner som møtte ham like etter hendelsen.

Videre har tingretten lagt vekt på bilder som ble tatt av fornærmede kort tid etter.

Saken fortsetter under annonsen.

– Retten kan ikke se noen annen årsak til at han blødde fra munnen og hadde kloremerker på halsen enn at tiltalte påførte ham dette, heter det i dommen.

Det er ingen omstendigheter som støtter kvinnens forklaring om at hun kun dyttet til fornærmede, slår retten fast.

Forholdet kvinnen sto tiltalt for i Vesterålen tingrett ble begått i prøvetiden for en betinget dom hun fikk i Drammen tingrett, også den voldsrelatert. Man har funnet det fornuftig å utmåle en felles straff.

I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen på 40 dager, må kvinnen betale en oppreisning til fornærmede på 5.000 kroner


FORSIDEN NÅ