Nyheter

Beskyldt for å drive saksbehandling

SORTLAND: Christoffer Ellingsen (Rødt) ble i formannskapet anklaget for å drive med saksbehandling og manipulering av involverte parter i forbindelse med en konsesjonssøknad på Bø.

AV Inger Merete Elven
Publisert
Oppdatert:

Ellingsen måtte forklare seg i formannskapet torsdag, etter at en av de involverte i konsesjonssaken sendte brev til representantene der vedkommende har reagert på Ellingsens framgangsmåte.

Han opplyste at han i denne saken har gjort som han pleier: snakket med partnene for å få god kjennskap til den.

– Jeg beklager ikke en døyt, sa han i møtet.

– De kontaktene jeg har hatt er de som er involvert i saken, og om vi som politikere ikke kan ta kontakt med de og få ytterligere opplysninger, og så kalle det saksbehandling? Det har jeg gjort flere ganger, og det vil jeg fortsette med. Det er snakk om for meg som politiker å få bedre innsyn i saken, og komme fram til forslag som jeg mener kan være en bedre løsning. Saksbehandlinga fra administrasjonens side er da allerede ferdig. Jeg klarer ikke å finne ut hvor skillet går mellom greit og overtramp, sa Ellingsen.

– Ei etisk grense

Det var Høyres Silvia Ovik Marhaug som først slo fast at politikere ikke skal drive med saksbehandling:

– Det går en etisk grense for hvor mye man skal ringe rundt og undersøke før saken skal behandles. Er man ikke fornøyd med rådmannens innstilling, vil det være mye ryddigere å avvise saken, utsette den, sende den tilbake eller komme med ei alternativ innstilling i møtet. Dette er en privatrettslig sak, og her har man gått over en strek. Det er saksbehandling, slik jeg ser det, når man begynner å mekle mellom parter for å finne andre innstillinger.

Ifølge henne, skal søker i den aktuelle saken ha opplyst i e-post å ha fått telefoner to dager før behandlinga om at saken allerede var tapt.

– Det er første gang jeg opplever at denne type henvendelser kommer til formannskapet, sa hun.

– Jeg har aldri sagt at saka var tapt. Det var snakk om et forslag som skulle reises i formannskapet, og som hadde potensiale for å få flertall, sa Ellingsen.

Han fortalte at Sps Karl Erling Nordlund har vært involvert i forberedelsene til saken, og at Ap også var kontaktet. På den bakgrunn opplyste han de involverte om at hans forslag kunne få flertall.

Foreslo etikkseminar

Høyres Roar Wessel Olsen reagerte kraftig på framgangsmåten:

– Her opptrer man som meglere utenfor møtets rammer. Jeg er sjokkert over at man ikke ser problematikken i det. Det er langt innenfor den etiske gråsonen. Her har man vært i kontakt med naboene og sjekker ut mulighetene, også for kjøp av en større del av eiendommen. Dette er manipulering ut fra de forutsetningene som ligger i rådmannens konklusjon. Det er utrolig skuffende at vi opplever dette. Vi skal være forsiktig med å gå imot denne søknaden, da det vil tolkes som en aksept for denne framgangsmåten.

Saken fortsetter under annonsen.

– Tida er kanskje inne for å ha et etikkseminar. Man skal ikke snakke om trusler og manipulering. Jeg har ikke vært vitne til de samtalene som har vært, men jeg ser ikke for meg at formannskapets medlemmer skal ha drevet med trusler. Det er kommet et brev med en oppfattelse fra én person. Her kan det være flere oppfatninger, uttalte ordfører Tove M. Bjørkmo (Ap).

– En form for varsling

– Jeg oppfatter dette som en form for varslingssak, og da bør den behandles deretter. Etisk er dette helt uforsvarlig. Vi må kjenne våre roller og vi trenger etisk opplæring og i hvordan man saksbehandler, sa Beate Bø Nilsen (H).

– Det var mange kontakter der vi diskuterte dette på detaljnivå, nettopp for å unngå at noen misforsto eller det kunne oppfattes som manipulering. Jeg har ikke skjønt hva som er ”meget alorlig” og hva slags etisk problematikk som ligger i dette. Dette har jeg gjort mange ganger før, der jeg fremmer forslag etter kontakt med parter i saker, forklarte Ellingsen (Rødt).

– Jeg har vært i kontakt med parter her, og det å skissere løsninger som ikke er gjennomførbare ser jeg liten hensikt med. Via dialog kunne vi korte inn tida fra saka starter til man klarer å konkludere i formannskapet, tilføyde Nordlund.

Tok opp retorikken

– Jeg reagerer på retorikken og hvordan vi oppfører oss overfor hverandre her. Vi kan dempe oss noe mer. Nå har jeg hørt ordet ”alvorlig” fra andre sida av bordet fire ganger. Vi må bli flinkere med hverandre og med administrasjonen når det gjelder vår retorikk, mente Svein Robert Vestå (Ap).

– Synes den rødgrønne sida at denne framgangsmåten er grei? Og ja, jeg mener dette er en alvorlig sak. Vi bør ha i bakhodet at representanten som nå har mottatt klage fra en innbygger er en av de mest erfarne politikerne vi har i Sortland, sa Olsen.

– Dette er ikke saksbehandling, det er et forslag. Kun rådmannen driver saksbehandling. Alle representantene her kan legge fram forslag. Det er litt spesielt i denne saken at så mange ble kontaktet for å finne fram til ei anna løsning. Jeg kan ikke skjønne hvordan formannskapet skal legge begrensninger på meg og min kontakt med andre, sa Ellingsen.

Innvilget ikke søknaden

– Rådmannen gjør kun vurdering av egen saksbehandling. Om dette er å regne som et varsel er en annen sak. Definisjonen av hva dette er vil påvirke de tiltak man eventuelt foretar seg, kommenterte rådmann Randi Gregersen.

– Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si hva som er greit og ikke. Jeg har kun dette brevet å forholde meg til, og kunnskap om at det har vært jobbet med hvordan saka kunne løses på best mulig måte, sa ordfører Bjørkmo.

Rådmannens innstilling gikk på å innvilge konsesjon for kjøp av eiendommen på Bø til 450.000 kroner, med forutsetning at kjøperne etablerer seg med bolig på eiendommen innen ett år fra tinglysningsdato. Kun Høyre og Frp gikk for innstillinga.

Rødt la fram et mer omfattende alternativt forslag, på vegne av flertallspartiene, der en del av den omsøkte parsellen kan omdisponeres til boligformål og resterende del videreføres som LNFR-område, men tanke på at denne delen da kan høstes etter avtale med bruk i drift. Dette ble også vedtaket.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ