HasterNyheter

Arbeiderpartiet: – Vi fikk ingen svar

ANDØY: Arbeiderpartiet mener regjeringas orientering om alliert mottak i revidert nasjonalbudsjett ikke holder mål.

AV Fredrik Sørensen
Publisert
Oppdatert:

Tirsdag la regjeringa fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der framkommer det at Andøya flystasjon likevel ikke skal utrangeres og avhendes, i tråd med stortingsvedtaket fra 2016. Tvert imot opplyser regjeringa at Andøya skal ha en beredskapsrolle i framtida, og at Forsvaret skal beholde «noe» av infrastrukturen ved flyplassen. Den militære verdien av Andøya stemples som «høy».

– Andøya defineres som en sivil flyplass med høy militær verdi

Arbeiderpartiet – som er en del av forsvarsforliket om Andøya – kommenterer saken på denne måten overfor Bladet Vesterålen:

– Haster

– Etter flere utsettelser får vi heller ikke nå presentert noen plan for alliert mottak. Regjeringen har utsatt dette ved flere anledninger, og i sitt svar til vårt skriftlige spørsmål sa statsråden at hovedtrekkene vi fikk presentert i revidert nasjonalbudsjett var tilstrekkelige. Men vi fikk ingen svar. Det er viktig at vi snart får presentert hvilke konsekvenser alliert mottak får både for Bodø og Andøya, sier Anniken Huitfeldt, som er forsvarspolitisk talskvinne.

Bakke-Jensen: – Kan ikke legges fram i sin helhet

– Skal investere på Andøya

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, uttalte seg om saken tirsdag:

Saken fortsetter under annonsen.

– Det regjeringa i realiteten kommer med, er en rapport som forteller at det skal komme en rapport. Det er ikke det vi har ventet på så lenge, sa hun til Bladet Vesterålen.

Ifølge Navarsete er det regjeringa faktisk orienterer om i revidert nasjonalbudsjett i strid med vedtaket som ble gjort i langtidsplanen i november 2016, sa Navarsete.

– Forutsetningene var jo blant annet at man skulle spare penger ved å legge ned basen på Andøya, at det var billigere å drifte én kontra to baser. Og så var det ei forutsetning at flystasjonen skulle utrangeres og avhendes, slik at annet næringsliv kunne etablere seg på området, påpekte hun.

Navarsete: Dette er ikke rapporten vi har ventet på

Navarsete kom også med oppsiktsvekkende, nye opplysninger:

– Det var i alle tilfeller ikke forutsatt at det skulle gjøres investeringer på Andøya. Men nå vet jeg at det foreligger planer om investeringer i drivstoffanlegget ved Andøya flystasjon, og også andre konkrete investeringer. Det må Stortinget orienteres om. Vi må få vite omfanget her, sa Navarsete til Bladet Vesterålen i formiddag.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ