Tas på alvorNyheter

Anniken Huitfeldt: – Ønsker å få belyst alle sider av saken

ANDØY: Arbeiderpartiet vil ikke svare på Bladet Vesterålens spørsmål om luftvern og endrede forutsetninger i Andøya-saken før etter påske. Overfor NRK forklarer Anniken Huitfeldt hvorfor.

AV Fredrik Sørensen
Publisert
Oppdatert:

I en sms til NRK P1 skriver forsvarspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt at «Arbeiderpartiet ønsker å få belyst alle sider av saken, og at partiet skal gå nøye gjennom spørsmålene».

Bladet Vesterålen sendte onsdag fem spørsmål til Arbeiderpartiet. Bakgrunnen er at det i et notat til Kvalitetssikringen av MPA-prosjektet på Evenes, kalt KS2, framgår at forutsetningen hva gjelder behovet for luftvern for overvåkingsflyene er endret.

Flyene trenger ikke luftvern på Evenes likevel

Luftvern og passiv beskyttelse

KS2 konkluderer med at de maritime overvåkningsflyene på Evenes ikke får samme beskyttelse som kampflyene, og heller ikke vil trenge det, siden de vil måtte flyttes ut til en annen base ved et gitt trusselnivå.

Det innebærer at overvåkningsflyene skal bort fra Evenes i en krigssituasjon, eller som kvalitetssikringsrapporten KS1 sier: «Slik effektmål 3 er formulert i KVU-en, må det forstås slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner».

Manglende passiv beskyttelse er et viktig moment. Kampflyene på Evenes vil være spredt i sheltere. Hangarfasilitetene til overvåkingsflyene gir derimot ingen beskyttelse for fly og personell, og basen har svært begrenset mulighet til å spre MPA-ene på en effektiv måte. Summen av disse momentene medfører at MPA kapasiteten vil være svært sårbar ved Evenes flystasjon i en eskaleringsfase og i en krigssituasjon.

Endrede forutsetninger

Bladet Vesterålen omtalte torsdag også at Andøya flystasjon likevel ikke blir utrangert.

To uker uten Orion-tokt i nord

I stortingsvedtaket fra 2016 som innebar flytting av basen for maritime overvåkningsfly til Evenes og nedlegging av Andøya flystasjon, het det at Andøya flystasjon skulle utrangeres fullstendig. Det vil derimot Forsvaret ikke gå med på: Sjefen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) har sagt at Forsvaret trenger all infrastruktur og operative flater på Andøya i beredskap i framtida.

Bladet Vesterålen er kjent med at det vil innebære en base i høy beredskap, som må være klar på få dager i tilfelle behov.

Saken fortsetter under annonsen.

Det kan få store konsekvenser for innsparingene som lå til grunn for stortingsvedtaket om nedleggelse på Andenes – samt for omstillinga i kommunen – ved at Forsvarets arealer ikke frigis i tråd med stortingsvedtaket.

– Sikker på at Forsvaret trenger Andøya

Fem spørsmål

Her er spørsmålene Bladet Vesterålen har stilt, som Arbeiderpartiet skal svare på etter påske:

• Kvalitetssikringen av MPA-prosjektet, KS2, konstaterer at MPA på Evenes ikke skal ha samme beskyttelse som kampflyene, og at MPA ikke skal opereres fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner. Er det i tråd med Arbeiderpartiets forutsetning om at luftvernbeskyttelse var avgjørende for å flytte MPA fra Andøya?

• I tilfelle at det ikke er i tråd med Arbeiderpartiets forutsetninger for forliket om Forsvarets langtidsplan, hva vil Arbeiderpartiet gjøre med saka?

• Arbeiderpartiet og stortingsflertallet forutsatte i vedtaket om langtidsplanen at Andøya flystasjon skulle utrangeres. Forsvaret har signalisert gjennom sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at det vil trenge hele infrastrukturen og alle operative flater på dagens Andøya flystasjon. Ser du risiko for at det vil kunne påvirke Arbeiderpartiets forutsetning om økonomi som ligger til grunn for vedtaket om samling på Evenes?

Arbeiderpartiet om luftvern: – Kan ikke svare før påske

• Det er signalisert at planverket for alliert mottak skal komme i vår. Det vil klargjøre hvilke områder på flystasjonen som blir båndlagt og hvilke som blir frigjort for omstilling. Arbeiderpartiet har signalisert at man i høyden ser for seg en forsterkningsbase bestående av ei flystripe og lite mer. Hvordan vil økt båndlegging, jamfør FOHs signaler, kunne påvirke Aps syn på vedtaket om nedleggelse – eller muligheter til omstilling?

• Når MPA ifølge KS1 og KS2 ikke skal beskyttes av luftvern på samme måte som kampflyene, og MPA skal flyttes bort fra Evenes i tilfelle av høyintensitetsoperasjoner, innsparingene ved flytting fra Andøya ikke blir som forutsatt, og frigjorte arealer til omstilling blir mindre enn forutsatt, kan Arbeiderpartiet på det grunnlaget forsvare investeringene regjeringa nå vil be om på Evenes?

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ