Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Ap. Nyheter

Andøy og nye oppgaver sentralt i fylkes-årsregnskapet

AV
Publisert
Oppdatert:

Fylkestinget i Nordland behandlet denne uken årsregnskapet for 2017, og fant at god økonomistyring har gitt regnskapsmessig mindreforbruk på 45 millioner kroner. I hovedsak skyldes overskuddet økte skatteinntekter og inntektsutjevning. I tillegg til at de store nedtrekkene i økonomiplanen fylkestinget har vedtatt slår først inn i inneværende og kommende år.

– Resultatet i 2017 må ikke bli en hvilepute i forhold til fylkeskommunens omstillingsbehov. Vi må sørge for at den handlefriheten vi fremdeles har, hjelper oss i den videre omstillingsprosessen, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran.

For Arbeiderpartiet er det viktig at overskuddet blant annet avsettes til et økonomisk sikringsfond.

– Raset på Tosenveien, på fylkeveg 76, er et godt eksempel på hvor viktig det kan være. Vi hadde aldri kunnet utbedret veien på rekordtid uten at fylkestinget hadde avsatt en slik reserve, påpeker Skjæran.

Nasjonalt initiativ for Andøy

Storting og regjering har et særskilt ansvar for å sette ut i livet en kraftfull omstillingspakke

for Andøy-samfunnet.

Saken fortsetter under annonsen.

– Der er vi ikke i dag, og jeg vil på vegne av Nordland Arbeiderparti ta et nasjonalt initiativ til dette. Mens vi venter er det avgjørende at fylkeskommunen stiller opp, sier Skjæran.

– Ei avsetning på 10 millioner til Nasjonalt senter for romforskning vil være et nytt viktig bidrag for å sikre ei god utvikling på Andøy i framtida, sier han.

13 millioner til nye oppgaver

Fylkeskommunene er innen i en stor og viktig reform. Fra og med 2020 vil en rekke nye oppgaver bli faset inn i fylkeskommunen.

-Det er derfor fornuftig at det settes av 13 millioner til innfasing av nye oppgaver til fylkene.

Stortinget har to ganger vedtatt at fylkesveiadministrasjonen skal flyttes fra Statens Vegvesen til fylkeskommunen fra 01.01.2020.

– Faren for kompetanseflukt er overhengende. En defensiv tilnærming vil i verste fall kunne føre til at vi får en situasjon tilsvarende den luftambulansetjenesten har vært i den siste måneden. Det er det gode grunner til å advare mot, avslutter Skjæran.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ