Nyheter

90.000 til oppvarming og isolering

SORTLAND: Kommunestyret bevilger 90.000 kroner til innkjøp av to varmepumper og etterisolering på kvistloftet på Kunstnerhuset.

AV Sverre Idar Lakså
Publisert
Oppdatert:

– Jo mindre beløpet er, desto lengre tid til behandling og jo større engasjement, oppsummerte Oddmund Enoksen da han entret talerstolen. Debatten rundt forslaget om å bevilge 90.000 kroner til Kunstnerhuset, slik at det kan monteres to varmepumper samt blåses isolasjon i gulvet på kvistloftet tok sin tid.

Kommunestyret vedtok i april å beholde Kunstnerhuset i kommunalt eie. Det er Kulturfabrikken KF som har ansvar for drift og vedlikehold, og i påvente av ei endelig avklaring rundt eierskapet til Kunstnerhuset, søkte Kulturfabrikken om ei økning i overføringene på 90.000 kroner. Bakgrunnen er at oppvarminga i bygget er ustabil, samt at det dannes issvuller på taket vinterstid. Årsaken til at det dannes is på taket er manglende isolasjon opp mot taket. Kulturfabrikken mener at de to tiltakene vil redusere strømforbruket betraktelig. Regnskapet for 2017 viser at det ble brukt godt over 66.000 kroner til strøm i bygget.

Grete Hjelle (Ap) var først på talerstolen, og tok til orde for at søknaden burde innvilges.

– Vi har selv bestemt å beholde dette huset, og da bør vi ta følgene av det. Det er nødvendig å gjøre disse tiltakene for å holde huset i drift, samt gjøre det mer attraktivt å leie, sa Hjelle.

Johnny Karlsen var også positiv til tiltaket, men benyttet anledninga til å oppfordre til at Kunstnerhuset AS selv ber om penger.

– Det er et selvstendig aksjeselskap 100 prosent eid av kommunen, og da skal ikke Kulturfabrikken søke på deres vegne, det må de gjøre selv, sa Karlsen.

Christoffer Ellingsen (Rødt) mente dette ikke var det kommunestyret ble enig om, og ville ikke gå for å innvilge pengene.

Saken fortsetter under annonsen.

Karl Erling Nordlund mente det var flere mangler ved søknaden om midler.

– Det blir helt feil å gi penger til et selskap som ikke har søkt om penger, og det blir også feil å innvilge penger til driftskostnader. Jeg synes denne saka er tynt utredet, det står jo ikke hva som er besparelsen ved dette tiltaket, sa Nordlund.

Tone Toften fra Kulturfabrikken KS opplyste om at det er gjort beregninger på innsparinga, men at dette ikke var kommet med.

Ei investering

Oddmund Enoksen var ikke enig i at dette er ei overføring til drift, men heller å anse som ei investering.

– Dette er noe som vil gjøre bygget mer attraktivt og det vil spare oss for utgifter over tid, alt teller til å kalle det for ei investering. Det vil også gjøre bygget mer attraktivt skulle vi en gang i framtida bestemme oss for å selge - jeg støtter dette fullt ut.

Da det skulle stemmes ble søknaden innvilget mot stemmene til Senterpartiet og Rødt.

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ