BrøytingMeninger
BLADET VESTERÅLEN MENER:

Veivedlikehold på hell

AV Redaktør
Publisert

Vintervedlikeholdet av veiene i distriktet har vært under kritikk. Det er nok ikke unormalt at det settes et kritisk søkelys på dette i perioder der det kommer hyppige og store snøfall som så glir over i kraftig mildvær. Samtidig er det vel akkurat slik vesterålsvinteren er, og dermed bør både trafikanter, entreprenører og veieiere være forberedt på nettopp slike værforhold som det vi har sett til nå i vinter.

Kritikken retter seg både mot brøyting, strøing og skraping, og det er både kommunale og fylkeskommunale myndigheter som er gjenstand for kritikk.

I takt med svakere kommuneøkonomi er også det kommunale vedlikeholdet av veiene blitt svekket, sommer som vinter. Enkelte steder lider vintervedlikeholdet av sporete og dårlig asfalt, i tillegg til at innbyggerne retter kritikk mot entreprenørene. Vesterveien er et slikt eksempel, skolekvartalet det samme. Det pekes på sein brøyting, på dårlig brøyting, sporete veibane og glatte kanter. Og på at alle disse faktorene bidrar til å svekke trafikksikkerheten.

Før jul var det perioder med glarhålka, der hålka bare flekkvis fikk oppleve et strøssel av sandkorn. Og da helst i bakker, svinger og kryss. Andre steder måtte man se langt etter sanda.

Saken fortsetter under annonsen.

I Vesterålsgata er høge skavler og smale gater ei utfordring for både personbiler og tyngre kjøretøy. Det blir uoversiktlig, glatt og sporete. Og faren for ulykker øker.

For oss synes det stadig mer åpenbart at veivedlikeholdet nå er nede på tålegrensa. Innsatsen som ytes for å holde veiene farbare er nå blitt så liten at både framkommelighet, sikkerhet og innbyggernes tillit til de ansvarlige er blitt kraftig svekket. Når eneste tiltak mot sporete og farlig vei er å redusere fartsgrensa, og når tiltaket mot glatte veier er å minne trafikantene om det sjølsagte at man skal kjøre etter forholdene – da er det vanskelig å se at myndighetene er seg sitt ansvar bevisst.

Selvsagt gjøres det en god innsats av mange, både med å få pengene til å strekke til, og med å yte godt vedlikehold i tråd med kontraktene. Enkelte er til og med så fornøyde med jobben som gjøres at de kontakter avisen om det.

Det overordnede ansvaret er likevel politikernes. Det er i kommunestyre og fylkesting midlene fordeles, både til arbeid som skal uføres sommerstid og det som skal gjøres på vinteren. Og det er dem vi må spørre: Er dette godt nok?

Trykk for å se kommentarer