BompengerMeninger

Synspunkt | Nye veier uten bompenger i Vesterålen

AV
Publisert

Med Senterpartiet i førersetet i fylkeskommunen blir livsnervene i Vesterålen styrket. På kort tid blir veistrekningene Sortland–Risøyhamn og Frøskeland–Myre nå rustet opp for flere hundre millioner kroner.

Den regionale transportplanen som ble lagt fram fredag morgen bærer bud om en ekstra veimilliard til fylkesveiene i Nordland, og vesterålsveiene får en fjerdedel av summen. Og det beste av alt: Vi skal slippe å plages med bompenger for en veistandard som er en selvfølge på våre hovedferdselsårer.

Vesterålen Senterparti vedtok forleden å gå inn i kampen for fylkesveiene med enda større pondus. Vi valgte å prioritere Bøveien og strekningene Frøskeland–Myre samt Sortland–Risøyhamn. Blekket er knapt blitt tørt på vedtaket før vi kan hake av Frøskeland–Myre på lista, og veien til Risøyhamn har gjort et kjempebyks framover.

Oppgradering av de viktigste veiene for næringstransport er ei helt nødvendig forutsetning for et levedyktig næringsliv i Vesterålen. Verdier for milliarder av kroner transporteres hvert år ut av Vesterålen, og legger grunnlag for arbeidsplasser og velstand i hele landet. At de livsviktige transportveiene holder sikker og akseptabel standard, må ganske enkelt stå øverst på alle prioriteringslister.

Saken fortsetter under annonsen.

Etter denne ukes nyheter om veiløftet i Vesterålen kan vi slå fast at Frøskeland–Myre har fått 120 millioner kroner i tillegg til 50 millioner kroner som ble bevilget før jul. Sortland–Risøyhamn har også fått 120 friske millioner, og dermed er to av de fem del-traséene på strekninga finansiert.

Vesterålen Senterparti vil stå på hardt for fortsatt prioritering av livsnervene i vårt distrikt, og det er betryggende å vite at vi har god støtte i Senterpartiet på fylkesnivå.

Odd Arne Andreassen,

leder, Vesterålen Senterparti

Trykk for å se kommentarer