BassengsvarMeninger

Synspunkt | Hva skjer med svømmebassenget på Maurnes?

AV Tove Bjørkmo, Ordfører I Sortland
Publisert
Oppdatert:

Svar på åpent brev til ordfører fra Utdanningsforbundets medlemmer.

Jeg vil aller først forsikre Utdanningsforbundet om at det er svært viktig for meg som ordfører å sikre at alle elevene får ei forsvarlig svømmeopplæring.

Formannskapet i Sortland har fått orientering om hva som er situasjonen ved svømmebassenget på Maurnes. Det var ingen politiske partier som la inn bestilling på oppgradering av bassenget eller bevilget penger til oppgradering av bassenget.

Det er korrekt at elevene får et redusert svømmetilbud med færre timer, men elevene opprettholder kontinuitet slik det er i dag. Det er ikke slik at tilbudet elevene får, er kritisk med tanke på kontinuitet. Elevene i Sortland-skolen har sin opplæring i perioder. Sigerfjord, Strand og Maurnes skole har svømming i perioden august til oktober regelmessig hver uke. Etter det overtar Sortland barneskole. Det er beklagelig at vi på grunn av dårlig tilstand på Maurnes svømmehall har færre svømmetimer. Jeg har imidlertid fått bekreftet at reduksjonen ikke er så stor at det vil hindre elevene å nå målet i svømmeopplæringa. Kommunalsjefen har garantert for at tilbudet vi gir elevene er forsvarlig, selv om det ikke er optimalt. Det velger jeg å forholde meg til. Jeg har også fått informasjon om at det skal være en ny gjennomgang med tildeling av tid i svømmehallen i løpet av høsten.

Saken fortsetter under annonsen.

Jeg har forståelse for at man savner bassengtilbudet på Maurnes, men det vil ikke være forsvarlig å holde det åpent når bygningsmessige forhold ikke er tilfredsstillende. I tillegg til at ventilasjonsanlegget ikke fungerer er selve bygningskroppen i svært dårlig forfatning. Jeg regner med at både Utdanningsforbundet og foreldrene er enig med meg i ungene ikke skal oppholde seg i bygninger som kan føre til helseskader. Jeg vil følge saken tett, og vil be om at formannskapet blir orientert slik at vi eventuelt kan vurdere hvilke tiltak som kan settes inn både for bassenget på Maurnes. Det er selvsagt at de byggene vi har i dag må vedlikeholdes inntil vi har bygd nye.

Utdanningsforbundet har også valgt å ta opp noen politiske spørsmål i sitt brev til ordfører. Kommunestyret vedtok å bygge nye skoler både på Strand og på Sortland, i tillegg er det igangsatt arbeid med planlegging av ny svømmehall og idrettshaller både på Strand og på Sortland. Det er viktig å se på hele sammenhengen i skolestruktursaken som også inkluderer basseng og idrettshaller. Det vil bli et stort løft for alle barna i hele kommunen med nye moderne skoler, økt hallkapasitet og nytt svømmebasseng. Jeg ønsker det beste for ungene, og at de skal få muligheten til å gå i en framtidsretta moderne skole med økt lærerkapasitet.

Tove Mette Bjørkmo, ordfører (Ap)

Trykk for å se kommentarer